15 juli 2019

FSSC 22000 lanserer ny versjon

Sertifiseringsordningen FSSC 22000 er anerkjent av de største dagligvarekjedene i Europa. (Foto: iStock)

FSSC 22000 er et av verdens ledende mattrygghetsstyringssystemer. Versjon 5 av denne sertifiseringsordningen er nylig blitt publisert. 

FSSC 22000-stiftelsen har nylig publisert versjon 5 av sertifiseringsordningen FSSC 22000. FSSC 22000 er et av verdens ledende mattrygghetsstyringssystemer og er spesielt rettet mot matvareprodusenter. Fra 1. januar 2020 vil alle revisjoner bli gjennomført i henhold til denne nye versjonen.

Viktige endringer i FSSC 22000

En av de viktigste endringene er at FSSC 22000 nå følger den siste revisjonen av ISO 22000-standarden, som ble offentliggjort 18. juni 2018. Den nye FSSC 22000-versjonen tar i bruk den felles strukturen for alle nye ISO-standarder for styringssystemer. Denne integrasjonen gjør det lettere å samordne FSSC-standarden med styringssystemstandarder som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Anerkjent ordning

FSSC 22000 er administrert av Foundation for Food Safety Certification. Ordningen er godkjent av Global Food Safety Initiative (GFSI) og anerkjent av de største dagligvarekjedene i Europa.