Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä

Betoniteollisuuden ajankohtaispaiva2021-web.jpg

Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä on vuosittainen Kiwa Inspectan järjestämä asiakastilaisuus, joka keskittyy betoniteollisuuden toimialan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tämän vuoden päivän teemoina olivat tulevaisuus ja uudet ohjeet.

Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki

Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi on Ympäristöministeriön Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö. Hän on johtanut maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa rakentamisen jaostoa. Videolla hän kertoo uudesta kaavoitus- ja rakentamislaista.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Kirsi Martinkauppi kertoo vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta.

Vähähiilinen betoni

Jouni Punkki on betonitekniikan professori Aalto-yliopistossa. Asiantuntijuutta mm. betonin materiaalitekniikan, betonirakenteiden pitkäikäisyyden sekä ympäristö näkökohtien osalta. Videolla Jouni kertoo vähähiilisestä betonista.

BY 65 Betoninormit 2021

Johanna Tikkanen on betonitekniikan erityisasiantuntija Suomen Betoniyhdistys ry:ssä. Johanna on ollut vetämässä by 65 Betoninormien päivitystyötä alan asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä.

Infrabetonien ja infrabetonielementtien sertifiointi

Kiwa Inspectan Tuotepäällikkö Jani Ruuth kertoo videolla infrabetonien ja infrabetonielementtien sertifioinnista.

Kiviaineksen alkalikiviainesreaktio (AKR) luokitusohje

Kiviaineksen alkalikiviainesreaktio (AKR) luokitusohjeesta kertoo Kiwa Inspectan Tuoteryhmäpäällikkö Katriina Tallbacka.

Betonielementteihin asennettavat metalliosat - suunnitelmanmukaisuus, vaihto korvaavaan osaan, käyttöohjeet ja työmaan informointi

Janne Kihula toimii jaospäällikkönä Betoniteollisuus ry:ssä vastuualueenaan betonielementit. Videolla hän kertoo betonielementteihin asennettavista metalliosista (suunnitelmanmukaisuus, vaihto korvaavaan osaan, käyttöohjeet ja työmaan informointi).