Vastauksia Nostolaitepäivän 2024 kysymyksiin

Vuoden 2024 Nostolaitepäivässä oli aktiivista keskustelua ja kommentointia, kiitos siitä kuuluu kaikille osallistujille. Tälle sivulle on nostettu kysymyksiä tapahtumasta, joihin asiantuntijamme vastasi. Tallenteelta näet loput kysymykset, joihin asiantuntijamme vastasivat jo suorassa lähetyksessä. 

Mitä yleisesti tarkoitetaan työvälineillä?

  • Vna 403(2008 §1
   ” Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän (työvälineen) käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetussa työssä.”

   Työväline on siis kone, väline tai muu tekninen laite johon kohdistuu Vna 403/2008 vaatimukset.


Minkä standardin mukaan kuvan mukainen palkki suunnitellaan?
nostin-nostolaitepäivä Kiwa Live 2024 kysymys.png

Kevytnosturistandardia voi toki jo osittain pelkän palkin osalta hyödyntää viite standardeineen

   • Mutta myös Eurokoodistosta löytyy EN 1090 kaveriksi nostoihin liittyviä kuormitusstandardeja, joista löytyy apuja:
    • SFS-EN 1991-3
    • SFS-EN 1993-6
    • SFS-EN 1993-6
    • SFS-EN 1993-1-9
    • SFS-EN 1090-2

Miksi käyttöohjeet on Digi-Tagsin "suljetulla auleella"?

Määrittelyt alueista tekee työnantaja tarpeen ja laitteen käyttöympäristön mukaisesti

Jos Digi-Tagsin takaa löytyy tarkastuksesta pöytäkirjat, tarvitseeko silloin koneessa olla enää paperista versiota tarkastuksesta?

Käyttöasetus vaatii, että tarkastuspöytäkirjat ovat saatavilla työpaikalla. Sinällään digitaalinen versiokin täyttää tuon vaatimuksen

Markkinoilla on kahta eri tapaa lähestyä aihetta tällä hetkellä ja ovatko nämä molemmat tavat oikeita tapoja? 1. Kuormausnosturi ja henkilökori toimitetaan samalta taholta (kuormausnosturin valmistava taho) ja siinä on jo tehtaalla suoritettu hyväksyntä EN280 henkilönostinkäyttöön. Eli koko paketti tulee valmiina nosturin valmistavalta tehtaalta. 2. Kuormausnosturi toimitetaan EN280 valmiudella ja siihen tullaan myöhemmin Suomessa (tai jossain muussa maassa) hankkimaan EN280 hyväksytty henkilökori joltain muulta toimijalta. Voidaanko tässä tapauksessa viranomainen hyväksyä tällä toimintatavalla nosturi myös henkilönostimeksi?

  • Tapa 1 on mahdollinen. Kori on myös mahdollista ostaa jälkeenpäin, kunhan se on hyväksytty käytettäväksi kyseisellä nosturimallilla.
  • Tapa 2 on yleensä estynyt, kun tätä korin ja nosturin yhteistoimintaa ei ole valmistajan taholta varmistettu (tyyppitarkastettu). Henkilökorityyppi tulee olla testattu kyseisen nosturityypin kanssa. Pelkästään yleinen henkilönostokäyttöön soveltuvuus ei vielä takaa sitä.

Voiko vanhoilla spekseillä tehtyä henkilönostokoria käyttää nosturissa? Lähtökohta tietenkin, että henkilönostokori on tarkastettu ja täyttää vanhat speksit.

Jos vanhoilla spekseillä tarkoitetaan käyttöasetuksen 3a luvun vaatimuksia, niin Poikkeuksellisissa tilanteissa saa mikäli asetuksen ehdot täyttyvät. Ehdoista kertoi Juho Marjakuusi esityksessään.

Kuka saa tarkastaa henkilönostokoreja?

Henkilönostimen osana oleva -> Henkilönostimien tarkastusoikeuden omaava henkilö
Poikkeuksellisen käytön kori -> Perehtynyt pätevä henkilö. Yleensä nosturitarkastaja.

Hyötyykö tuosta Digi-Tagsista tarkastusten osalta tai käyttöohjekirjojen osalta, kun tiedot on löydyttävä henkilönostimesta?

Vaatimukset paperiversioista käyttöohjeissa ovat helpottamassa, kun uuden koneasetuksen(EU) mukaisia laitteita aletaan valmistamaan. Tarkastusten osalta lainsäädäntö ei paperiversiota erikseen vaadikaan

Kun henkilönostin on kaikin puolin ok ja tarkastettu eli näiltä osin kunnossa, niin millä varmistetaan tukijalkojen alustan kantavuus esim rakennusten vierellä?

Kuten muidenkin laitteiden kanssa. Turvallisuuteen huomioitava ainakin

  • Laitteen käyttöohjeiden raja-arvot ja käyttöympäristö
  • Käyttöhenkilöstön koulutustaso henkilönostimien käyttöön, jotta osataan arvioida riskejä ja käyttää oikeaa kalustoa oikeissa paikoissa

Mikäli laite on valmistettu, vaikka 2000-luvun alussa, ja täyttänyt silloin standardit, niin täytyykö niitä modifioida täyttämään nykyiset määritetyt standardit?

Yleensä aikansa standardien mukainen taso on ok. Lainsäädännössä voi tulla takautuvia vaatimuksia, mutta ne ovat harvinaisia. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä vaaran arviointia ja selkeästi nykynäkökulmasta vaarallinen laite olisi syytä saattaa turvallisempaan käyttökuntoon. Vna 403/2008 §4.

Voiko jotenkin varmistaa, että kurottajaan liitettyä henkilökoria käytetään korista, eikä kurottajan ohjaamosta?

Monesti kytkemällä ohjaimen koriin ja laitteistoon. Mutta on valmistajakohtaisia eroja kuinka toteutettu käyttötilojen estot. 

Kertoisitteko pari esimerkkiä poikkeuksellisesta henkilönostosta, jossa voidaan hyväksyä konedirektiivin mukainen henkilökori kuormausnosturissa. 

Poikkeuksellisissa henkilönostoissa ei käytetä konedirektiivin mukaista henkilökoria vaan niitä käytetään henkilönostimissa joita voi käyttää aina ohjekirjan sallimissa rajoissa.

Poikkeuksellisia henkilönostoja Vna 403/2008 vaatimusten mukaisella henkilökorilla ja tavarannostoon tehdyllä nosturilla voi tehdä riskienarvioinnin perusteella. Perusteet tulevat varmaan sitä kautta mihin ei ole vielä soveltuvia henkilönostimia valmistettu. Ehkä jossain kuilurakenteissa voi tulla vastaan tilanteita, mutta yleisesti päteviä sääntöjä ei ole vaan tilanteet ovat tapauskohtaisia.

Henkilönostot torninosturilla, mitä pitää huomioida?

Kannattaa pohtia, voisiko tehdä työn henkilönostimella? Mutta kuten muissakin poikkeuksellisissa henkilönostoissa, esim. hätätilanteet/varapoistuminen, sää, kommunikaatio, välineiden turvallisuus jne.

Milloin "henkilönostimen tai muun menetelmän käyttö ei ole turvallista tai tarkoituksenmukaista".

Esimerkiksi kun työ on sen verran poikkeuksellista ettei siihen soveltuvaa henkilönostinta ole olemassa

Miten takaraivossa on sellainen tieto, että henkilönostimella ei saa nostaa kuin henkilöitä ja työkalut? Asennettavat tuotteet nostettava muuten. Lähinnä juuri korissa tai kaiteen päällä nostamista.

Näin se yleensä valmistajien ohjeissa neuvotaan. Rajanveto tiettyyn kokoon tai tuotteeseen on toki hankalaa, mutta on syytä ainakin arvioida estääkö tuote liikkumisen työtasolla, voiko se pudota siitä, tuoko liikaa lisäkuormitusta ja toki painopisteen ulkopuolelle menevät tuotteet nyt eivät toki kuulu työtason kyytiin.

Miksi esim. saksilavoissa ei ole hätälaskuvipua korissa? Jouduttu usein tilanteisiin, että alhaalla ei ole ketään, joka laskisi alas kun nostin jäänyt ylös. Sieltä on pakko kiivetä alas tällöin.

Standardi minimissään vaatii varalaskulaitteiston alas, jolloin sitä kaikissa ei ole varusteena yläohjaimissa. Tällöin olisi syytä etukäteen varmistua saatavilla olevasta henkilöstä joka voi ja osaa tilanteessa auttaa.

Löytyykö menetelmää käyttää siltanosturia tilapäisessä henkilönostossa?

Riskienarvioinnin kautta ja täyttämällä käyttöasetuksen vaatimukset. Normaaleissa tehdastiloissa harvemmin varmaan perusteltua tilannetta tulee mihin ei henkilönostin soveltuisi.

Millä ehdoilla saa henkilönostokorista poistua sen ollessa nostettuna?

Valmistajan ohjeiden mukaisesti. Standardi ohjeistaa valmistajia kirjaamaan käyttöohjeisiin kiellon työtasolle astumisesta ja sieltä poistumisesta työtason ollessa nostettuna.

Kun vedetään työkappaletta taljalla, rinnastetaanko se nostoapuvälineeksi?

Vedetään vai nostetaan? Onko kyseessä nostotalja vai vain vetokäyttöön soveltuva talja. Näiden osalta on syytä olla tarkkana mihin käyttöön laitteet on valmistettu.

Talja ei ole nostoapuväline vaan nostotalja on omalla määritelmällään määritelty konedirektiivissä. Mutta nostokäyttöön soveltuvaa taljaa voi käyttää toki osana nostoa, jos se on sellainen, että sen vapauttaminen kuormituksen aikana on estetty.

Puomin kuormakilpi ei vastaa puomin kapasiteettia. Saako kuormakilpeä muokata vain nostimen valmistaja?

Merkintämuutoksissa pitää olla varma laitteen kuormituskyvystä. Käytössä olevasta laitteesta on vastuussa työnantaja. Valmistajalla lähtökohtaisesti on varmaan parhaiten tiedossa välineen kapasiteetti.