Vastauksia Nostolaitepäivän kysymyksiin

Vuoden 2023 Nostolaitepäivässä oli aktiivista keskustelua ja kommentointia, kiitos siitä kaikille osallistujille. Kaikkiin kysymyksiin ei valitettavasti ehditty vastaamaan tapahtuman aikana, joten tälle sivulle teimme vastauskoontia kysymyksiin, joihin ei tapahtumanaikaisessa keskustelussa ehditty paneutua.

Onko jotain erityisvaatimuksia henkilönostokorille kuormausnosturikäytössä?

Lisäksi teknisiä ohjeita löytää standardista SFS-EN 14502-1 joka toki enemmänkin on tehty riippukoreja varten, mutta auttanee myös puomiin kiinnitettävien korien kohdalla.

Kysymys kuormaajan ja korin käyttämisestä:

   • Jos kysyjä tarkoittaa pyöräkuormaajaa tms. maanrakennuskäyttöön tehtyä laitetta, niin sitä ei ole saanut ennenkään käyttää henkilönostoihin poikkeuksellisen henkilönoston säännön alaisena. Kyseessä ei ole nosturi eikä haarukkatrukki. Tältä osin tilanne ei liene viranomaisen linjauksesta ole muuttumassa.
   • Jos terminä tarkoitettiin kurottajaa, niin samoin kurottajaa ei saa käyttää poikkeuksellisen henkilönoston säännön alaisena. Kyseessä ei ole nosturi eikä haarukkatrukki.
    • Kurottajissa on kuitenkin henkilönostoja varten markkinoille saatettuja laitteita joita voi käyttää tietenkin henkilönostamiseen. Huomioitavaa on siis, että kaikki kurottajat eivät ole tähän välttämättä hyväksyttyjä.

Miten koneyhdistelmä-käsite ja yhdistelmän vaatimustenmukaisuus tulkitaan tällaisessa tapauksessa jossa koneenosaa voidaan käyttää kahdessa eri paikassa?

Kysymyksessä viitattiin teollisuusnosturiyhdistelmään. Tällöin tulee tosiaan tarkastella muodostaako käyttötapaus koneyhdistelmän. Liittynee huomioitavia asioita asentamiseen, ohjaukseen sekä nostimen ohjeistuksen kattavuuteen liittyen miten asiaa tulkitaan.

Kaupallinen sähköisesti toimiva siirtovaunu ja ketjunostin otetaan käyttöön. Tälle on valmistettava palkki mihin se kiinnitetään. Mitkä hyväksynnät tai merkinnät palkista on löydyttävä? vai tuleeko kokonaisuudesta koneyhdistelmä eli nosturi?

   • Palkki tulee olla suunniteltu tuohon nosturikäyttöön ja oltava soveltuva kyseisen siirtovaunun kiinnitykseen.
   • Konedirektiivin mukaiset markkinoille saattamisen menettelyt. Siirtovaunu muodostaa palkin kanssa jo osittain valmiin koneen ja tapauskohtaisesti nostin viimeistelee sen koneeksi.

Koneyhdistelmiin ja konedirektiivin tulkinnassa nostureiden kohdalla voi olla yhteyksissä meidän suuntaamme, niin katsomme tilanteen tapauskohtaisesti. Tai meiltä voi pyytää koulutusta missä käydään esimerkkien kautta läpi useampia tapauksia ja perusteluja niiden takana.

Milloin tarvitaan kirjallinen nostosuunnitelma?

  • Lainsäädännön ohjeistusta löytää:
   • Vna 403/2008 §20
   • Vna 205/2009 §21

Yleisesti, kun kyseessä on vaikea, erityistä vaaraa aiheuttava nosto. Esimerkiksi yhteisnostot tai vaikkapa raskaiden kappaleiden käännöt.

Kysyjä kysyi onko kiinteistön kantavilla osilla tarkastuksia jotka esimerkiksi kannattelevat osaltaan siltanostureita.

Meiltä kysyttiin myös, onko olemassa helppoa keinoa määräaikaistarkastusten hallinnointiin.