10.11.2023 Ympäristö- ja energiajohtamisen aamuwebinaari

Ympäristö- ja energiajohtamisen aamuwebinaari

Maksuton webinaari hallintajärjestelmien integroimisesta sekä merkittävimmistä ympäristön ja energiatehokkuuden näkökulmista 

 

Miten huomioin hallintajärjestelmäkokonaisuudessa myös ympäristönäkökulmat sekä energiatehokkuuden parantamisen? Voiko energiatehokkuus olla osa ympäristöjärjestelmää? Kannattaako hallintajärjestelmät integroida ja mitä se tarkoittaa?  

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin kuulemaan vaatimustenhallinnan ja johtamisjärjestelmien asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä hallintajärjestelmien integroimisesta. Keskustelun keskiössä ovat ympäristönäkökohdat sekä energiatehokkuus. Keskustelussa ovat mukana pääarvioija, johdon konsultti Tiia Tuomi ja laaturvan asiantuntija Piitu Vidgren. 

Webinaarissa esitellään myös uusi digitaalinen vaatimustenhallintajärjestelmä, Kiwa Comply, mikä avaa selkokielelle ISO-standardin vaatimukset ja minkä avulla voi rakentaa ISO 9001 - ja ISO 14001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmän helposti ja kustannustehokkaasti.