Mitä eroa on OHSAS 18001:lla ja ISO 45001:lla

Merkittävimmät erot ovat:

 • ISO 45001 perustuu ISO:n korkean tason rakenteeseen, joka on kaikkien ISO-standardien yhtenäinen päärakenne. Siksi ISO 45001 -turvallisuus- ja -hallintajärjestelmä sopii hyvin yhteen muiden ISO-hallintajärjestelmän standardien kanssa.
 • Toimintaympäristön tunnistaminen: sisältää ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön merkittävät asiat
 • Merkittävien sidosryhmien ja heidän vaatimustensa sekä odotustensa tunnistaminen ja täyttäminen
 • Prosessiajattelu: järjestelmän toteutus tapahtuu prosesseissa
 • Henkilöstön osallistuminen ja kuuleminen on laajentunut merkittävästi
 • Muutosten hallinta on osa järjestelmää
 • Ulkoistetut toiminnot ja prosessit on otettava kattavasti hallintaan
 • TTT-toiminnan siirtäminen ja toteuttaminen koko organisaation vastuulle ja liiketoimintaprosesseihin
 • Sisäisten auditointien tulosten tiedottaminen organisaatiolle
 • Kattavampi johdon katselmuksen ja päätösten sisältö
 • Johtajuus läpi organisaation: ylin johto on vastuussa järjestelmän tuloksista
 • TTT-politiikassa uusia sitoumuksia, TTT-tavoitteet ja viestintä
 • Riskiperusteinen ajattelu sisältäen riskit ja mahdollisuudet laajasti kaikessa toiminnassa

ISO 45001:stä voidaan käyttää johtamisen työkaluna, mutta järjestelmän sertifioinnissa ulkopuolinen arvioija todentaa standardin kriteerit täyttymisen.

Onko organisaatiosi jo sertifioitu OHSAS 18001:n mukaisesti ja haluatko tietää, mihin toimiin tulee ryhtyä siirtymiseksi ISO 45001 -standardiin? Jätä yhteydenottopyyntö Kiwa Inspectan asiakaspalveluun tai ota suoraan yhteyttää omaan yhteyshenkilöösi keskustellaksesi ISO 45001-sertifioinnista.