Säännösten edellyttämät tarkastukset -ohje

Milloin laitteisto on tarkastettava ensimmäistä kertaa? Kuinka usein määräaikaistarkastus tehdään? Tälle sivulle olemme koonneet tiedot säännösten edellyttämistä tarkastuksista.

Käyttöönottoon liittyvät tarkastukset

Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet

Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet
- VNa 403/2008, käyttöönottotarkastus
  ennen käyttöönottoa.
- VNa 633/2004, satamanostureiden käyttöönotto-
  tarkastus ennen käyttöönottoa.
- VNa 253/2002, henkilökuljetukseen tarkoitettujen   
  köysiratalaitteistojen asennustarkastus ennen
käyttöönottoaNosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet
 • VNa 403/2008, käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.
 • VNa 633/2004, satamanostureiden käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.
 • VNa 253/2002, henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen asennustarkastus ennen käyttöönottoa.

Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit

 • Hissiturvallisuuslaki 1134/2016, lopputarkastus ennen
  käyttöönottoa.

Kevythissit, liukuportaat ja liukukäytävät sekä sähkökäyttöiset nosto-ovet, joiden nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä

 • Hissiturvallisuuslaki 1134/2016; Kevythissille, liukuportaalle ja liukukäytävälle varmennustarkastus kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta, nosto-ovelle kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

Sähkölaitteistot

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ja Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016), varmennustarkastus:

 • Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden käyttöönotosta.
 • Seuraavien tilojen sähköasennuksille ja niiden suojausjärjestelmille ennen käyttöönottoa
  - räjähdysvaaralliset tilat tilaluokat 0, 1, 20 ja 21
  - räjähteiden valmistustilat
  - sairaaloiden ja lääkäriasemien leikkaussalit.
 • Luokan 3 sähkölaitteistoille rakentamista seuraavan kalenterivuoden kuluessa.

Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.

Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Palonilmaisulaitteistot

 • Sisäasiainministeriön määräys 1999-440/Tu33, käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.

Automaattiset sammutuslaitteistot

 • Sisäasiainministeriön asetus 1999-967/Tu33, käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa.

Painelaitteet

 • Laki 1144/2016 ja VNa 1549/2016, sijoitussuunnitelman tarkastus ennen paikalleen asentamista.
 • Laki 1144/2016 ja VNa 1549/2016, ensimmäinen määräaikaistarkastus ennen käyttöönottoa.

Mittauslaitteet

 • Mittauslaitelaki (707/2011, muutos 1138/2016),
  - Vaakadirektiivi (2014/31/EU), NAWID, ensivarmennus ennen laitteen käyttöönottoa
  - Mittauslaitedirektiivi (2014/32/EU), MID ensivarmennus ennen laitteen käyttöönottoa.

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt

 • Liikenteen turvallisuusviraston määräykset nrot TRAFI/4541/03.04.03.00/2015 ja TRAFI/4543/03.04.02.00/2015, tarkastus ennen käyttöönottoa

Määräaikaistarkastukset

KOHDE TARKASTUSVÄLI (vuotta)
Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet
VNa 403/2008
1
Henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit, liukuportaat ja -käytävät sekä muussa kuin yksityiskäytössä olevat kevythissit
Hissiturvallisuuslaki 1134/2016
 2
Sähkökäyttöiset nosto-ovet joiden nostokorkeus on yli 2,9 metriä
Hissiturvallisuuslaki 1134/2016
 4
 
SÄHKÖLAITTEISTOT  
Luokat 1 ja 2 asuinrakennuksia lukuun ottamatta 10
Luokka 3 5
Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.
 
PALONILMAISULAITTEISTOT
Sisäasiainministeriön määräys 1999-440/Tu33
 
Laitteistot, jotka rakennusluvan ehtona 3
Muut laitteistot 5
   
AUTOMAATTISET SAMMUTUSLAITTEISTOT
Sisäministeriön asetus 1999-967/Tu33 
Sprinklerit ja vesisumut 2
Kaasujärjestelmät ja puukerrostaloissa olevat järjestelmät 4
Sprinklerilaitteiston kuntotutkimus
Sisäministeriön asetus 1999/967/Tu33 Sprinklerilaitteistojen kuntotutkimukset (perustuu CEA 4001 2007 FI)
Kuivajärjestelmät 15
Märkäjärjestelmät 25
   
PAINELAITTEET
Laitelaki 1144/2016
Autoklaavit, kattilat, paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt, lujitemuovisäiliöt 2
Muut rekisteröidyt paineastiat 4
 
MITTAUSLAITTEET
Mittauslaitelaki (707/2011, muutos 1138/2016)
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista (471/2014)
Polttoainemittarit, säiliöautomittarit 2
Linjavaa'at 2
Vaa'at, punnukset, pituusmittarit, muut nestemittarit (ei vesi) 3
Dimensiolaitteet 3
   
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSSÄILIÖT
Säiliön tyypistä ja sisällöstä riippuen 2,5 – 10


Ota yhteyttä tai pyydä tarjous