Hotelli- ja matkailukiinteistöjen tarkastukset

hotellikiinteiston-tarkastukset.jpg

Hotelli- ja majoitusliiketoimintaan tarkoitetuissa kiinteistössä on lukuisia laitteita ja laitteistoja, joiden kunnossapito ja säännölliset tarkastukset ylläpitävät luotettavaa ja sujuvaa palveluprosessia. Ne ovat oleellinen osa kiinteistön toimivuutta ja turvallisuutta.

Hotellikiinteistön pakolliset tarkastukset

Osa laitteistojen tarkastuksista on lakisääteisiä, jolloin niiden hoitaminen kuuluu kiinteistöjen ylläpidon prosesseihin. Lakisääteisten tarkastusten ohella on kuitenkin paljon vapaaehtoisia tarkastuksia kiinteistön ja laitteistojen kuntoon liittyen. Tarkoituksenmukaisten ja oikein ajoitettujen palvelujen valinta voi olla haastavaa, ja jää kiinteistön ylläpidosta vastaavan tahon aktiivisuuden ja ammattitaidon varaan.

Tutkimukset suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito on vastuullista, sillä siten varmistetaan, että kiinteistö on turvallinen ja terveellinen niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Lisäksi varmistetaan kiinteistön käyttöominaisuuksien ja arvon säilyminen sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteiden oikea-aikainen toteuttaminen oikeassa laajuudessaan.

Kiinteistön käyttäjän turvallisuus on liiketoiminnan lähtökohta

Kiwa luo turvallisuutta yhteiskuntaan. Yhdessä asiakkaidemme kanssa huolehdimme kiinteistökohteiden turvallisuudesta, elinkaaren suunnitelmallisesta hallinnasta ja kustannusten ennustettavuudesta. 

Majoitus- ja matkailuliiketoimintaa voimme palvella laajasti varmentaen useiden kohteiden turvallisuudesta ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttymisestä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi

Kiwa Inspectan puolueettomat tutkimukset antavat kiinteistön omistajalle luotettavat lähtötiedot suunnitteluun ja hankkeiden kilpailuttamiseen.  

Lataa opas hotelli- ja matkailukiinteistöjen tarkastuksista

esitekansi-hotellikiinteistot.jpg

Terveellinen ja turvallinen kiinteistö sekä toimivat laitteistot ovat merkittävä osa hotellikokemusta. Harvoin niitä huomioidaan silloin, kun kaikki on kunnossa, mutta sitäkin enemmän kun ongelmia esiintyy. Kaikkia käyttökatkoja ei aina pysty välttämään, mutta suunnitelmallisella ylläpidolla haitat on mahdollista minimoida.

Tässä esitteessä käymme läpi yleisiä tarkastuskohteita rakennuksissa ja laitteistoissa. Näiden lisäksi matkailukohteissa on esimerkiksi erikoisnostimia tai -laitteita, jotka vaativat myös tarkastamista.

Lataa opas tästä