Kiwassa töissä

FI-kiwassa-toissa-690x296.jpg

Työntekijämme nostavat Kiwa Inspectassa työskentelyn parhaiksi puoliksi kiinnostavat, monipuoliset ja vastuulliset työtehtävät, erinomaiset mahdollisuudet oman asiantuntemuksen kehittämiseen, yrityksen vahvan brändin sekä erinomaisen työyhteisön ja yhteishengen. Matalan hierarkian organisaatiomme mahdollistaa avoimen keskustelukulttuurin ja ideoiden esiin tuomisen omassa työssä. Kentällä työskentelevät työntekijämme nauttivat lisäksi työn liikkuvuudesta ja erilaisista työpäivistä sekä työympäristöistä.

Kasvavana yrityksenä ja isona talona Kiwa Inspecta tarjoaa työntekijöilleen erilaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan kiinnostuksensa mukaan. Työntekijöillemme tehdään työsuhteen alussa kokemuksesta riippumatta henkilökohtainen perehdytys- ja pätevöitymissuunnitelma, jolla taataan mahdollisuus kehittymiseen ja onnistumisiin. Laadukas johtaminen ja esihenkilötyö ovat keskeisiä tekijöitä työssä viihtymisen ja työstä motivoitumisen kannalta, ja siksi kehitämmekin näitä jatkuvasti.

Meillä työskennellessä ammattitaitosi kehittyy työskentelyn ja kouluttautumisen kautta. Panostamme henkilöstömme osaamiseen tarjoamalla mahdollisuuden käydä omaan työhön liittyviä koulutuksia. Henkilöstöllämme on myös mahdollisuus osallistua Kiwa Inspectan järjestämiin koulutuksiin.

Henkilöstöetumme keskittyvät työhyvinvoinnin tukemiseen. Tarjoamme työntekijöillemme muun muassa erittäin laajan työterveyshuollon, liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointietuuden sekä henkilöstön itsensä kokoamia ja ehdottamia henkilöstökerhon toimintaryhmiä.

LISÄTIETOA: Kts. Kiwa Inspecta Henkilöstötilinpäätös 2022