Kiwassa töissä

FI_Kiwassa_toissa_690.jpg

Työntekijämme nostavat Kiwa Inspectassa työskentelyn parhaiksi puoliksi kiinnostavat, monipuoliset ja vastuulliset työtehtävät, erinomaiset mahdollisuudet oman asiantuntemuksen kehittämiseen, yrityksen vahvan brändin sekä erinomaisen työyhteisön ja yhteishengen. Matalan hierarkian organisaatiomme mahdollistaa avoimen keskustelukulttuurin ja ideoiden esiin tuomisen omassa työssä. Kentällä työskentelevät työntekijämme nauttivat lisäksi työn liikkuvuudesta ja erilaisista työpäivistä sekä työympäristöistä.

Kasvavana yrityksenä ja isona talona Kiwa Inspecta tarjoaa työntekijöilleen erilaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan kiinnostuksensa mukaan. Työntekijöillemme tehdään työsuhteen alussa kokemuksesta riippumatta henkilökohtainen perehdytys- ja pätevöitymissuunnitelma, jolla taataan mahdollisuus kehittymiseen ja onnistumisiin. Laadukas johtaminen ja esimiestyö ovat keskeisiä tekijöitä työssä viihtymisen ja työstä motivoitumisen kannalta, ja siksi kehitämmekin näitä jatkuvasti.

Meillä työskennellessä ammattitaitosi kehittyy työskentelyn ja kouluttautumisen kautta. Panostamme henkilöstömme osaamiseen tarjoamalla mahdollisuuden käydä omaan työhön liittyviä koulutuksia. Henkilöstöllämme on myös mahdollisuus osallistua Kiwa Academyn järjestämiin koulutuksiin.

Henkilöstöetumme keskittyvät työhyvinvoinnin tukemiseen. Tarjoamme työntekijöillemme muun muassa erittäin laajan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuurietuuden sekä henkilöstön itsensä kokoamia ja ehdottamia henkilöstökerhon toimintaryhmiä.

Osana kansainvälistä Kiwa-konsernia tarjoamme mahdollisuuksia myös muiden maiden ja kulttuurien toimintaympäristössä työskentelyyn eri palveluissa tai projekteissa.

LISÄTIETOA: Kts. Kiwa Inspecta Henkilöstötilinpäätös 2020