Asbesti- ja haitta-ainekartokset auttavat selvittämään, onko kiinteistössä haitta-aineita.  Näin materiaaleja sisältävien rakennusten korjaus ja purku sekä jätteiden hävitys voidaan suorittaa turvallisesti.

 Kartoitus paikallistaa rakenteissa tai järjestelmissä esiintyvät terveydelle tai ympäristölle vaaralliset materiaalit ja aineet (kuten asbesti, silikaattimineraalit ja PAH-yhdisteet) sekä niiden laadun ja määrän. Kartoituksesta laaditaan kattava raportti, jonka tavoitteena on hallita korjaus- ja purkutöiden aikaisia sekä niiden jälkeisiä terveys- ja ympäristöriskejä.

Asbestikartoituksen ja haitta-ainekartoituksen edut

  • Terveysriskien välttäminen asbestikartoituksen tuloksena
  • Haitta-aineiden kartoitus kiinteistöissä
  • Haitta-aineiden purkuun, poistoon ja hallintaan tarvittava oikeaoppinen ohjeistus