Mittauslaitteiden varmennus luo luottamusta kaupan molempia osapuolia kohtaan. Varmennuspalveluidemme avulla voidaan varmistaa, että mittauslaitteet toimivat suunnitellulla tavalla, oikein ja tarkasti. Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.


Varmennuspalveluita tarvitaan useilla eri toimialoilla. Vähittäis- ja tukkukaupassa varmennamme esimerkiksi vaakoja, anniskelulaitteita ja polttonestemittareita. Varmennus on tärkeää myös teollisuudessa, jossa varmennamme auto- ja junavaakoja sekä säiliöautojen mittauslaitteita. Kiwa Inspecta toimii myös tarkastuslaitoksena pakattaessa e-merkinnällä varustettuja tuotteita, kuten keksejä, muroja tai shampoota. Kyseinen merkintä on osoitus tuotteeseen merkityn määrän luotettavuudesta.

Kiwa Inspecta tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman mittauslaitteiden arviointipalveluita: tarjoamme vaatimuksenmukaisuuden arviointia MID- ja NAWI-direktiivien mukaisesti, tyyppitarkastuksia sekä ensi- ja määräaikaisvakauksia. Varmistamme aina, että käytetyt menetelmät ovat luotettavia ja mittanormaalit ovat jäljitettäviä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin. Osoituksena laadusta, riippumattomuudesta, puolueettomuudesta ja koskemattomuudesta varmennuspalvelumme ovat akkreditoituja*. 

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I001, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020

Varmennustilauksissa palvelee asiakaspalvelumme puh. 010 521 680 ja sähköposti: fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Mittauslaitteiden varmennuksen edut

 • Varmistaa mittauslaitteiden tarkkuuden (vaa’at, polttonestemittarit jne.)
 • Varmistaa, että saat sen mistä maksat: oikeat määrät, ei ylikuormaa
 • Säästää kustannuksissa minimoimalla väärien mittausten riskin
 • Auttaa vastaamaan asiakkaiden tuotteiden määrään liittyviin kysymyksiin

Tyypilliset käyttökohteet

 • Vaa’at
 • Polttonestemittarit
 • Säiliöautojen lastauslaitteet
 • Alkoholijuomien anniskelu
 • Pakkaava teollisuus

Standardit

 • MID (Mittauslaitedirektiivi 2004/22/EY) standardit ja ohjeelliset asiakirjat
 • NAWI (Vaakadirektiivi 2009/23/EY), standardi EN 45501
 • EN ISO/IEC 17020
 • EN ISO/IEC 17025
 • WELMEC-ohjeet
 • OIML-suositukset ja -dokumentit
 • 76/211/EEC direktiivi tiettyjen tuotteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin (e-merkintä)