• Puutavarakurottajat
  • Konttikurottajat

Puutavara- ja konttikurottajat ovat raskaasti käytettyjä laitteita, joiden rakenteisiin syntyy käytön aikana usein rajujakin vaurioita. Säännöllisillä tarkastuksilla vauriot voidaan havaita ajoissa ja korjata ennen kuin niistä aiheutuu vaaraa tai suurempia taloudellisia menetyksiä.

Myös työturvallisuussäädökset edellyttävät, että kaikki työssä käytettävät koneet pidetään säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena koko niiden käyttöiän ajan. Säädöksissä velvoitetaan työnantajaa luovuttamaan työntekijöiden käyttöön vain turvallisia koneita ja laitteita. Puutavara- ja konttikurottajien toimintakuntoa on seurattava jatkuvasti erilaisilla tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Koneiden asianmukainen tarkastaminen auttaa työnantajaa osaltaan osoittamaan, että se on huolehtinut työturvallisuuteen liittyvistä vastuistaan.

Puutavara- ja konttikurottajien tarkastuksissa käytetään visuaalisen tarkastuksen lisäksi rakenteiden kriittisiin kohtiin sopivia ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä. Kokeneet asiantuntijamme tuntevat koneiden rakenteet ja tietävät, mihin tarkastukset kannattaa kohdentaa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös pätevöintimenettelyt hitsauskorjausten tekijöille sekä analyysimenetelmät hitsattavien materiaalien koostumuksen selvittämiseksi.

Puutavarakurottajien ja konttikurottajien tarkastusten edut: 

  • Vauriot havaitaan ja saadaan korjattua ennen vahinkojen syntymistä
  • Vältytään vaurioiden aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä
  • Vältytään vaurioista johtuvilta tapaturmilta sekä tapaturmista aiheutuvilta inhimillisiltä menetyksiltä ja kustannuksilta
  • Työnantajan on helpompi osoittaa, että se on huolehtinut työturvallisuuteen liittyvistä vastuistaan

Tyypilliset käyttökohteet

  • Puutavarakurottajat
  • Konttikurottajat

Säädökset

  • VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)