Viestintä, kommunikointi ja asiantunteva konsultointi ovat sisäilmaa koskevassa ongelmatilanteessa erityisen tärkeässä asemassa. Lähtötilanteesta riippumatta Kiwa Inspecta tarjoaa selkeät työkalut hankkeen avuksi. Henkilökunnaltamme löytyy monenlaista osaamista ja palvelumme on räätälöitävissä käyttäjien tarpeiden mukaiseksi.

Neuvonta- ja koulutuspalveluihimme sisältyvät

 • Konsultointipalvelut
 • Sisäilmatyöryhmät
 • Käyttäjäinfot ja palautetilaisuudet
 • Kiinteistönhoidon koulutukset
 • Kiwa Inspecta Academy
 • Raporttien palautus- ja esittelytilaisuudet (korjaussuunnittelijoille, korjaussuunnittelun tilaajille)
 • Sisäilmakorjausten valvonta

Palvelusta saatavat edut

 • Vältetään suunnitteluvirheitä korjaushankkeissa
 • Saadaan varmistettua korjaustöiden riittävyys
 • Sisäilmaongelmaisissa kohteissa viestintä kaikkien osapuolien välillä
 • Laadunvarmistus ja dokumentointi puolueettomalta taholta
 • Räätälöidyillä koulutuksilla voidaan parantaa henkilöstön osaamista