Kokonaisvaltainen HSEQ-ratkaisu:
Kiwa Impact™

Kiwa Impact on kokonaisvaltainen ratkaisu turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan hallintaan sekä kehittämiseen. Kiwa Impactin toiminnallisuudet koostuvat kolmesta moduulista: Mobiiliraportointi, Kemikaalirekisteri, Koulutusrekisteri.

HSE-Mobiiliraportointi 

Kiwa Impact™ on pilvipalveluna tuotettava SaaS -ratkaisu turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä kehittämiseen. Impactilla hallinnoit yrityksesi HSE-prosesseja kätevästi yhdellä sovelluksella. Impact auttaa mm.:

  • tehostamaan havainnointien käsittelyä nopealla ilmoittamisella ja käsittelyllä
  • parantamaan riskienarviointia tunnistamalla vaarat juuri sinun prosesseissasi
  • mahdollistamaan helpon käyttöönoton luontevalla ja intuitiivisella käyttäjäkokemuksella 

Impactin mobiiliraportoinnin avulla voit esimerkiksi suorittaa riskinarviointeja, kerätä turvallisuus- ja laatuhavaintoja, kirjata tapaturma-, poikkeama- ja läheltä piti -ilmoituksia sekä tehdä havaintokierroksia ja auditointeja. Kaikki omien omien käsittely- ja tutkintaprosessiesi mukaisesti. 

Kemikaalirekisteri

Kiwa Impact -sovelluksen Kemikaalirekisterissä käyttämiesi kemikaalien tärkeimmät tiedot ovat aina taskussasi. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavillasi sähköisessä muodossa ja voit hallinnoida kemikaalien käyttö- ja varastointimäärien kokonaisuutta sekä arvioida kemikaalikohtaisia riskejä. Kertyvien tietojen pohjalta Impact pitää lisäksi automaattisesti yllä kemikaaliluetteloa.

Kemikaalirekisteri on kevyt, helppo ja kattava ratkaisu kemikaalitietojen hallintaan ja seurantaan. Palvelu kattaa mm.

  • Käyttöturvallisuustiedotteet
  • Käyttö- ja varastointimäärät
  • Kemikaaliluettelo
  • Riskinarvioinnit
  • Kemikaalitarrat
  • Arkistointi
  • Kemikaalitiedot kohteeseen

Koulutusrekisteri

Impact-sovelluksen koulutusrekisterillä hallinnoit sekä oman henkilöstösi että alihankkijoidesi koulutus-, pätevyys- ja perehdytystiedot. Pystyt lisäksi tuomaan suorittamaan verkkokoulutuksia Impactin kautta, jolloin koulutusmerkinnät päivittyvät automaattisesti suoritusten jälkeen.

Tutustu Kiwa Impact -ratkaisuun »  

 

Digitaalinen vaatimustenhallintaratkaisu: Kiwa Comply™

Kiwa Comply™ on pilvipohjainen alusta eri ISO-standardien vaatimukset täyttävän hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Kiwa Complyn avulla ymmärrät standardien vaatimukset ja yhdistät ne yrityksesi omiin prosesseihin, tietojärjestelmiin ja dokumentaatioon. 

Kiwa Complyn avulla rakennat toimivan, vaikuttavan ja tehokkaan laatujärjestelmän

Kiwa Comply sopii sekä laatutyötä aloittaville tai jo ISO-sertifikaatin hankkineille. Kiwa Comply auttaa ymmärtämään standardit, täyttämään vaatimukset sekä tehostamaan ajankäyttöä. Alkuun pääset vain muutamassa minuutissa!

 

Tutustu Kiwa Comply -ohjelmistoon »