virtual-training.jpg

Virtuaalikoulutukset takaavat realistisen ja kokonaisvaltaisen uuden sukupolven oppimiskokemuksen. Virtuaalikoulutus on tutkitusti yhtä laadukas ja jopa neljä kertaa nopeampi opetusmuoto kuin perinteinen kontaktiopetus.

Virtuaalikoulutukset sisältävät teoriaan perehdyttäviä e-oppimisharjoituksia, käytännön harjoituksia virtuaalitodellisuudessa sekä osaamista mittaavia näyttökokeita. Virtuaalikoulutuksia hallitaan kouluttajalle suunnittelun alustan avulla.

trukkiharjoittelu.jpg

Koulutus räätälöitynä, turvallisesti ja kustannustehokkaasti


Virtuaalikoulutus on koulutuksen apuväline, joka helpottaa ja tehostaa koulutusprosesseja säästäen aikaa ja kustannuksia. Virtuaalikoulutus ratkaisee ammatilliseen kontaktikoulutukseen liittyvät haasteet esimerkiksi opetustilan, laitteiden, turvallisuuden ja kustannusten näkökulmasta.

Virtuaalikoulutukset mahdollistavat harjoittelun juuri siellä missä ja milloin harjoittelulle on tarvetta. Virtuaaliympäristö on todenmukainen ja turvallinen, ja siksi sitä voidaan hyödyntää myös koulutustilanteissa, joissa todellinen ympäristö on vaarallinen tai muuten mahdotonta toteuttaa.

Koulutettavat kirjautuvat virtuaalikoulutusjärjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla. Järjestelmässä koulutettavat pääsevät harjoittelemaan e-oppimisen materiaaleja, käytännön VR-harjoituksia ja suorittamaan näyttökokeen.