Teollisuuskiinteistön paloturvallisuus

fi-palo-ja-sammutuslaitteistot_2.jpg

Teollisuuskiinteistössä palo- ja pelastusturallisuus on ratkaisevassa roolissa henkilö- ja omaisuusvahinkojen minimoimiseksi palotilanteessa. Kiwa Inspectan tarkastuksen tuella kiinteistön omistajalle ja toiminnan harjoittajalle syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys turvallisuuden tasosta omissa tiloissa.