• Inspecta Sertifiointi Oy myöntää kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoja, joiden vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891/1999. Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty painelaitelaissa 1144/2016.
  Näytä
 • Hitsauskoordinoijien sekä teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen elimen suorittama rekisteröintivaatimusten toteaminen.
  Näytä
 • Kunnonvalvontahenkilöstön rekisteröinti kattaa värähtelymittaajien sekä teollisuuden voiteluhuoltohenkilöiden rekisteröinnit. Rekisteröintivaatimukset perustuvat kunnonvalvonta-standardiin ISO 18436.
  Näytä
 • Kiwa Inspectan kaksipäiväinen koulutus ”Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus” on vakiinnuttanut paikkansa ATEX-koulutusten johtavana lippulaivana Suomessa. Vuoden 2017 alussa on koulutuksen ohjelma ja sisältö uudistettu vastaamaan niin ikään uudistuneiden lainsäädännön ja alan standardien vaatimuksia. Lue lisää!
  Näytä
 • Kiwa Inspecta ylläpitää rekisteriä koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmassa pätevyytensä osoittaneista henkilöistä.
  Näytä
 • Inspecta Sertifiointi Oy toimii hyväksyttyjen muoviputkistohitsaajien kouluttajien, rekisteröityjen muoviputkistohitsausta suorittavien yritysten ja pätevöityjen hitsaajien rekisterin ylläpitäjänä.
  Näytä
 • Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden rekisteröintiä voi hakea Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Rekisteröinnin vaatimukset on määritetty yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa.
  Näytä
 • NR-suunnittelijat ovat naulalevyrakenteiden suunnittelijoita. Kiwa Inspecta ylläpitää rekisteriä pätevöidyistä NR-suunnittelijoista, jotka ovat soveltuvan insinööritutkinnon ja suunnittelukokemuksen lisäksi suorittaneet teoriatentin sekä NR-suunnitteluohjelman käyttötentin.
  Näytä
 • Sammutuslaitteistohenkilöiden rekisteröinti
  Näytä