Sertifioidut johtamisjärjestelmät ohjaavat Relacomin toimintaa käytännössä

Sertifikaattien hamuaminen ei saa olla yritykselle pelkkä itseisarvo”, toteaa liiketoimintayksikönjohtaja Antti Siipola Relacom Finland Oy:stä. Muun muassa laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuussertifikaatit jo hankkinut Relacom on täydentänyt johtamisjärjestelmäänsä siten, että se täyttää myös ISO 27001 -tietoturvajohtamisjärjestelmän vaatimukset. Kaikki sertifioidut johtamisjärjestelmät ovat aivan keskeisessä roolissa Relacomin jokapäiväisessä käytännön toiminnassa.

Antti Siipola on varsin usein kuullut puhetta yrityksistä, jotka hamuavat itselleen sertifikaatteja, lisäävät järjestelmädokumentaatiot ylpeinä laatukäsikirjoihinsa – mutta eivät sitten todellisuudessa hyödynnä niitä käytännössä juuri ollenkaan.

- Meillä Relacomissa johtamisjärjestelmät näkyvät käytännössä jokapäiväisessä duunissamme ja niiden hedelmistä pääsevät nauttimaan myös kaikki asiakkaamme. Hoidamme useiden asiakkaidemme kriittisiä järjestelmiä ja palveluja, joten heille on tärkeää tietää, että toimintamme on laadukasta ja luotettavaa, eli standardien mukaista, jatkaa Siipola.

Relacomin käytössä ovat Kiwa Inspectan kautta hankitut laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO 14001. Lisäksi Relacomille myönnettiin marraskuussa 2018 Kiwa Inspectan toimesta uusi ISO 45001 -sertifikaatti, joka korvasi vanhan sertifioidun OHSAS 18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän. Relacom saavutti ISO 45001 -sertifikaatin ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa. Vuoden 2019 alkupuolella Relacom tähtää myös ISO 27001 tietoturvallisuussertifikaatin saamiseen.
 

Tietoturvasertifiointi suojelee asiakkaiden liiketoimintaa

Antti Siipola johtaa Relacom Finlandissa IoT System Services-, eli esineiden internet, liiketoimintayksikköä. IoT-liiketoiminnassa korostuvat tietoturvallisuuden ja laadun lisäksi myös ympäristöasiat.

- IoT-ratkaisuille kohdennetuissa palveluissamme tietoturvalliset toimintatavat ja menetelmät ovat välttämättömyys. Asiakkaidemme on voitava luottaa siihen, että tarjoamiemme palveluiden tietoturvallisuusriskit on minimoitu. Sama korkean ja sertifioidun tietoturvallisuuden taso koskee myös kaikkia alihankkijoitamme, korostaa Siipola.

 

Asiakkaiden datan ja laitteiden turvallista käsittelyä elinkaaren kaikissa vaiheissa

Ympäristösertifikaatin kannalta keskeistä Relacomin päivittäistä toimintaa ovat muun muassa asiakkaiden tietoverkkojen fyysinen rakentaminen ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito sekä sähköverkkojen maakaapelointi. Kaikilla näillä toiminnoilla on myös väistämättä jonkin verran ympäristövaikutuksia.
- Teemme jatkuvaa tuotekehitystä, jotta asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pieniä. Huolehdimme esimerkiksi sertifikaatin mukaisesti asiakkailtamme poistuvien laitteiden ja materiaalien asianmukaisesta kierrättämisestä. Samalla hävitämme laitteista tietoturvallisesti niiden sisältämät tiedot. Jos poistettavia laitteita voidaan käyttää uudestaan vielä jossain muissa tehtävissä, niin myös se huomioidaan kierrätyksessämme - sertifikaatin mukaisesti, listaa Siipola. 

 

Relacomin omat päästöt minimiin
Myös Relacomin oma toiminta synnyttää jonkin verran päästöjä. Henkilöstön liikkuminen paikasta toiseen on yksi tekijä, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

-Olemme sertifikaatin vaatimusten mukaisesti ottaneet käyttöömme toimintamalleja, joissa fyysisen liikkumisen määrä on optimoitu ja minimoitu. Näin olemme voineet vähentää liikkumiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi. Tässä suhteessa ympäristö- ja liiketoimintatavoitteet kättelevät toinen toisiaan: päästöt vähenevät ja samalla syntyy myös taloudellisia säästöjä, muistuttaa Siipola. 

 

Auditoinnista sparraamiseen ja sertifikaattien tuomiin hyötyihin

Relacomin partneri on sertifioinneissa ja auditoinneissa ollut Kiwa Inspecta jo useiden vuosien ajan. Yhteistyö on sujunut hyvin ja rakentavasti. Sertifikaattien rinnalla Siipola korostaa auditoinnin ja auditoijan henkilön merkitystä.
- Toimintajärjestelmän auditoiminen voi joskus olla yritykselle jopa melko suoraviivainen ja tekninen suoritus. Hyvä auditoija on kuitenkin myös hyvä sparraaja, jonka avulla yrityksen liiketoimintaprosessit saadaan tehokkaammiksi ja tuottavammiksi. Siinä toiminnassa mennään jo paljon syvemmälle ja pidemmälle yrityksen liiketoimintaprosesseihin, kuin mitä yksittäinen sertifikaatti vaatii. Lisäksi hyvä auditoija pystyy tuomaan auditointitilanteisiin toimialariippumattomia näkemyksiä sekä auttamaan oikealle tielle haastavissa tilanteissa. Tässä olemme onnistuneet todella hyvin yhteistyössä Kiwa Inspectan kanssa, kiittelee Siipola. Oman toiminnan lisäksi sertifikaattien tuomat hyödyt ovat näkyneet myös Relacomin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien toiminnassa.
- Joissain sopimusteknisissä yhteyksissä ja kilpailutuksissa niihin osallistuvilta yrityksiltä jo käytännössä vaaditaan sertifikaattien olemassaoloa. Ilman niitä yrityksen vastuullisia ja tehokkaita toimintatapoja on aika vaikea todentaa kilpailuttajalle, huomauttaa Siipola.

 

Sertifikaatit tukevat muutosjohtamista

Relacomin toimialalla muutos on jatkuvaa. Kehitys on nopeaa, joten uusiin tilanteisiin on osattava reagoida välittömästi.

- Sertifioidut johtamisjärjestelmät ja niitä tukevat tietojärjestelmät ovat osa modernin yrityksen dna:ta. Muutosjohtamisessa tämä yrityksen arvoihin liittyvä dna ohjaa valintoja oikeaan suuntaan. Kaikkia asioita ei yrityksen kaikkien ihmisten ole mahdollista osata ulkoa, sillä arjessa mukana oleva sertifioitu toimintatapa johtaa lopulta yrityksen kannalta oikeisiin valintoihin, uskoo Siipola.

Teksti: Kai Tarkka