• Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti.
  Näytä
 • Todentaja todentaa energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämät energianlähteet ennen kuin tuotantolaitos voidaan lisätä alkuperätakuurekisteriin ja sen tuottamalle energialle myöntää alkuperätakuut.
  Näytä
 • Päästökaupan todentaminen (GHG verification) päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa edellyttää päästölupaa, jonka vaatimuksena on päästöjen suunnitelmallinen tarkkailu ja raportointi tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
  Näytä
 • Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jolla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa.
  Näytä
 • Alkuperän varmentaminen vaaditaan energian myyjältä, joka myy tai markkinoin uusiutuvaa energiaa, hukkalämpöä ja -kylmää tai sähköä.
  Näytä