Kiwa Inspecta on Energiamarkkinaviraston hyväksymä päästökauppatodentaja ja alan markkinajohtaja Suomessa. Koulutettujen ja kokeneiden asiantuntijoidemme avulla asiakas saa paitsi tarvittavat todistukset, myös paljon todentamisen yhteydessä esille tulleita tietoja toimintansa kehittämiseen, esimerkiksi tuotetun energian optimoimiseksi tai vaihtoehtoisten energiamuotojen löytämiseksi.

Kaivosvastuujärjestelmän itsearviointien tulokset tulee todentaa kolmen vuoden välein todentamispätevyyden omaavan tahon toimesta. Kiwa Inspecta toimii pätevänä ja riippumattomana todentajana, joka varmistaa, että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden suorittama itsearviointi on johdonmukainen ja että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt ja sidosryhmät voivat luottaa arvioinnin tuloksiin.

Tutustu todennuspalveluihimme ja ota yhteyttä. Pätevät todentajamme ovat apunasi.

  • Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely päästökauppa- ja tuotantotukilain mukaisissa todentamisissa. Todentamislausuntoon tyytymätön organisaatio voi hakea oikaisua päätökseen Kiwa Inspecta Sertifioinnilta 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Lue lisää!
    Näytä
  • Päästökaupan todentaminen (GHG verification) päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa edellyttää päästölupaa, jonka vaatimuksena on päästöjen suunnitelmallinen tarkkailu ja raportointi tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
    Näytä
  • Kaivosvastuujärjestelmän todentaminen varmistaa, että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden suorittama itsearviointi on johdonmukainen ja että järjestelmään sitoutuneet yhtiöt ja sidosryhmät voivat luottaa arvioinnin tuloksiin.
    Näytä