29 maaliskuuta 2023

Miten toimia kuormalavahyllyjen turvallisen käytön varmistamiseksi?

Kuormalavahyllyt_turvallisuus

Kuormalavahyllyt ovat monesti suuria ja raskaita rakenteita, joissa pienikin vaurio voi aiheuttaa suuren riskin. Useat onnettomuudet ovat kuitenkin vältettävissä. Avainasemassa turvallisuuden ja riskienhallinnan kannalta on kuormalavahyllyjen oikea asentaminen, käyttö ja turvallisuuden tarkastaminen.

Tyypillisiä riskejä kuormalavahyllyjen käytössä

Kuormalavahyllyissä voidaan säilyttää hyvinkin raskaita taakkoja, jolloin nousee tärkeäksi tietää hyllyn kuormituskyky. Hyllyillä on omat valmistajan ilmoittamat maksimikuormituksensa riippuen valituista komponenteista ja asennustavoista. Hyllyssä tulee olla selkeästi esillä merkintä hyllystön kuormituksen enimmäispainosta sekä minkälaisille lavoille hylly on tarkoitettu. Ylikuormitus tuo riskinsä hyllyn vaurioitumiseen ja jopa romahtamiseen.

Kuormalavahyllyt liittyvät vahvasti myös varaston layouttiin ja hyvällä suunnittelulla vähennetään hyllyjen käytöstä johtuvia työturvallisuusriskejä käyttäjille sekä vähennetään mahdollisuuksia hyllyn vaurioitumiselle. Kuormalavahyllyjen vaurioitumisen estoa varten on myös olemassa turvavälineistöä esim. törmäyssuojia, joilla ehkäistään tiettyjen toistuvien vauriotilanteiden syntymistä tai ainakin niistä koituvia vaurioita.

Kuormalavahyllystöön kohdistuvat käytön aikaiset muutokset ovat myös suurena riskinä, mikäli niitä ei tehdä oikein, varmisteta muuttuneen hyllyn rakenteen turvallisuutta sekä valvota muutoksen mahdollisia vaikutuksia koko hyllyn toimintaan esimerkiksi kuormitettavuuteen.

Toimenpiteet vahingon sattuessa

Jos kuomalavahylly vahingoittuu, esimerkiksi trukin törmäyksestä on syytä varmistaa vaurion laajuus välittömästi. Yrityksessä on syytä olla tietotaitoa vaarallisista vaurioista tai on hyödynnettävä ulkopuolista tahoa arvioimaan tulleet vauriot. Käytännössä, arvioinnissa selvitetään, onko vahinko pelkästään kosmeettinen vai onko se vaikuttanut hyllyn rakenteeseen heikentävästi. Monesti hyllyssä kantavassa rakenteessa oleva pienikin vaurio, esimerkiksi terävät kolhut tai taipumat, voivat heikentää hyllyn kantokykyä selvästi. Jos vaurio on kosmeettista vauriota vähänkin suurempi, on tärkeää poistaa vahingoittunut osa käytöstä ja estää hyllyn käyttö, kunnes se on tarkemmin arvioitu sekä tarvittaessa korjattu tai vaihdettu.

Turvallisuuteen liittyvien ongelmien sekä vaurioiden havainnoista on syytä olla raportointijärjestelmä, jolloin niihin puuttumista voidaan nopeuttaa sekä samalla ennaltaehkäistä suurempia onnettomuuksia tai vaurioita.

Mitä voit itse tehdä turvallisuuden varmistamiseksi:

 

Hankkiessa kuormalavahyllyjä:

 • Suunnittele varaston kuormalavahyllyt turvallisesti käytettäväksi
 • Varustele kuormalavahyllyt tarvittavilla turvavälineillä
 • Varmistu riittävistä kiinnityksistä ja ohjeiden mukaisesta asennuksesta
 • Säilytä valmistajan ohjeistukset

Kuormalavahyllyihin tehtävien muutosten yhteydessä:

 • Varmistu, että muutokset tehdään valmistajan ohjeistuksen mukaan
 • Varmistu, että esimerkiksi vaakapalkkien turvasokat ja muut turvavälineistöt vastaavat muutettua kokonaisuutta
 • Varmistu, että kokoonpano on edelleen kuormamerkintöjen mukainen

Käytössä tehtäviä toimia:

 • Varmistu, että työ on turvallista, hyllyt on täytetty oikein ja käytetään ehjiä kuormalavoja
 • Tee säännöllisesti tarkastuksia, pidä niistä kirjaa sekä teetä vähintään vuosittain laaja tarkastus kuormalavahyllyjen kunnosta
 • Varmista kuormalavahyllyjen merkinnät sekä yleinen kunto ja siisteys, jotka mahdollistavat turvallisen käytön
 •