Helsinki Foodstock Oy ja MSC-sertifiointi

Tilaus: MSC-jäljitettävyyssertifiointi                       

Kohderyhmän koko:  1–10 hengen yritykset

Tilaaja: Toimitusjohtaja Anssi Koivula, Helsinki Foodstock Oy

Toimitusajankohta: Kevät 2018

Tausta

Millainen tarve sertifioinnin taustalla oli? Mitkä tekijät lopulta johtivat sertifioinnin hakemiseen?

Sertifioinnin taustalla oli halu ja tavoite toteuttaa liiketoimintaa mahdollisimman vastuullisesti. Ajatus lähti liikkeelle jo ennen Foodstockin perustamista, kun minä ja edeltäjäni Tommi Tervanen toimimme työparina Keskolla. Esittelimme muun muassa sosiaalisen vastuun SA 8000 -standardia tavarantoimittajillemme. Näin työssäni, miten suuri vastuu ja valta tilaajalla on edellyttää toimittajalta todennetusti vastuullista ja toimivaa toimintaa ja prosessienhallintaa. Haluamme Foodstockissa olla edelläkävijä vastuullisessa hankinnassa, mikä sopi yhteen Kotipizza-ketjun idean kanssa: olla maailman ensimmäinen pizzaketju, jolla on MSC-sertifiointi.

Miksi valitsitte juuri Kiwa Inspectan?

Yritys ei ollut minulle ennestään tuttu, joten turvauduin Googlen ja verkostojeni apuun etsiessäni tämän tyyppisiä auditointeja suorittavia tahoja. Kiwa Inspectalla oli saaduista tarjouksista houkuttelevin kokonaisuus.

Palvelun toimitus

Kuvaile sertifiointiprosessia teidän näkökulmastanne. Miten prosessi sujui? Liittyikö prosessiin haasteita?

MSC-sertifiointimme ensiauditointi tehtiin syksyllä 2016. Koska kyseessä oli ensimmäinen sertifiointiprosessimme, emme tunteneet järjestelmän rakennetta tai sen puutteita vielä kunnolla. Koimme haasteelliseksi, että jouduimme esittämään paljon kysymyksiä siitä, miten saamme järjestelmämme vastaamaan standardin vaatimuksia. Sertifikaatin saamisen suurimpana haasteenahan on MSC-kalan saatavuus markkinoilla. Kun saatavuus oli varmistettu, muut haasteet prosessissa oli helppo selättää. Tavaravirta liikkuu meillä suljetussa putkessa, jota on kätevästi hallittavissa.

Mihin olette sertifiointiprosessissa erityisen tyytyväinen?

Saamamme palaute auditointikierroksen jälkeen oli hyvin selkeää, minkä ansiosta oli helppoa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ne asiat, joista emme olleet varmoja tai jotka olivat epäselviä, saatiin selvitettyä. Saimme apua hyvässä vuoropuhelussa.

Lopputulos

Mitä teille jäi mieleen tärkeimpinä oppeina tai tärppeinä?

Jos yritys aikoo toteuttaa saman hankkeen, korostaisin sisäisen viestinnän tärkeyttä prosessissa. Se, että viesti kulkee, asioista puhutaan ja että sertifioinnin merkitystä sekä sen säilyttämisen edellytyksiä kerrataan useaan otteeseen, on hyvin tärkeää. Kaikki sidosryhmät, etenkin henkilöstö, täytyy perehdyttää siihen, mistä on kyse ja pitää järjestelmällisesti kartalla. Kaikilla pitää olla sama ymmärrys asiasisällöistä.

Ensimmäisellä yrittämällä viesti ei mennyt meillä täysin perille, koska MSC:n tunnettuus Suomessa ei ole vielä korkealla tasolla. Meidän täytyi ja täytyy jatkossakin muistaa viestiä lähes 300 yrittäjälle, joille toimitamme Kotipizzan puolesta kala- ja äyriäistuotteita, mikä MSC on ja mitä se meille sekä ketjulle merkitsee. Huolehdimme ketjun viestinnän kanssa siitä, että yrittäjät vievät viestiä eteenpäin myös työntekijöilleen. Jatkuva viestintä asiasta on todella tärkeää.

Mitä hyötyä teille on ollut sertifiointiprosessista?

Sisäisesti MSC-sertifiointi ei ole juuri vaikuttanut toimintaamme, sillä noudatimme jo entuudestaan vaadittuja käytäntöjä. Huomioimme MSC:n asiakaspalautteiden käsittelyssä ja teimme muita pieniä viilauksia toimintajärjestelmäämme.

Hyöty on ollut suurin näkyvyyden ja brändin kannalta. MSC-sertifikaatti on meille merkittävä vastuullisuudenosoitus.Se on näkemyksemme mukaan paras mahdollinen tapa varmistua siitä, että toimitamme kestävästi pyydettyä kalaa ja äyriäisiä Kotipizzan pizzan päälle. Sertifiointi ei toki ole täydellinen, mutta toimivin olemassa olevista vaihtoehtoehdoista.

Millaisin adjektiivein (max. 3) kuvailisit prosessin lopputulosta?

Onnistunut,vaikuttava ja toimiva.

Katso alta, mitä Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas kertoo siitä, miten Kotipizza-ketju on hyötynyt MSC-sertifikaatista: