Hilding Andersilla riskien arviointi digitalisoitiin Kiwa Impactin avulla

CERTEGO

Hilding Anders Finland digitalisoi riskien arvioinnin ja turvallisuuden hallinnan keväällä 2021, kun yrityksessä otettiin käyttöön Impact-ratkaisu. Vaatimukset Suomen suurimmalla sänkyjen valmistajalla olivat selvät: yritys halusi helppokäyttöisen ratkaisun, joka tukee monikielisyyttä ja on käytettävissä yhdessä sovelluksessa. Hilding Andersin tehdas sijaitsee Närpiössä, ja yrityksen työkielet ovat suomi ja ruotsi. Lisäksi yrityksessä käytetään englantia, koska konsernin emoyhtiö on maailman johtava vuodevaatteita ja patjoja valmistava Hilding Anders Group.

– Konsernimme ykkösprioriteetti on turvallisuus, jota seurataan jatkuvasti. Impactin käyttöönoton myötä saimme keskitettyä turvallisuuden hallinnan yhteen riskienhallintaohjelmistoon. Nyt voimme puuttua mahdollisiin epäkohtiin heti, kun niitä havaitaan. Meille on tärkeää, että työntekijämme pääsevät turvallisesti kotiin, kertoo Andreas Ekholm (Plant Manager).

Riskien arvioinnin digitalisointi ja siirtyminen Impactin käyttöön näkyvät Hilding Andersilla ennen kaikkea siinä, että aikaa vievä manuaalinen työ on jäänyt pois ja turvallisuuden tilasta saadaan jatkuvasti tietoa. Henkilöstön tekemien havaintojen määrä on kasvanut, koska niitä voi tehdä nopeasti paikan päällä. Myös havaintoja seuraavien korjaavien toimenpiteiden osoitus onnistuu välittömästi ja niiden toteutumista on mahdollista seurata. Kaikki tieto kerääntyy Impactiin, jonka työkaluilla turvallisuusdataa on helppo analysoida ja koostaa.

Mobiiliraportointi ja Kemikaalirekisteri osana Hilding Andersin riskien arviointia

Mobiiliraportointi ja Kemikaalirekisteri ovat Impactin moduuleista käytössä Hilding Andersilla. Niiden käyttöönotto tapahtui vaiheistetusti, jolloin kaikkien oli helppo pysyä muutoksessa mukana. Hilding Andersin Mobiiliraportointiin kuuluvat sisäiset auditoinnit (5S-auditointi), kuukausittaiset turvallisuuskierrokset ja riskien arvioinnit. Lisäksi työnalla on havainto- ja tapaturmailmoitusten käyttöönotto.

– Otamme Impactin havainto- ja tapaturmailmoitukset pian käyttöön. Testivaihe on osoittanut, että niiden dynaamiset pohjat toimivat todella hyvin, Ekholm kertoo.

Kemikaalirekisteri on olennainen osa tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, vaikka Hilding Andersilla käytetäänkin vain vähän kemikaaleja. Sänkyjen valmistus yrityksessä tapahtuu vastuullisesti ja tuotannossa käytetyt materiaalit ovat tarkasti valittuja. Mahdolliset kemikaalien aiheuttamat riskit työssä liittyvätkin enemmän tehtaan muihin työtehtäviin.

– Meillä kemikaaleja käytetään vähän, lähinnä huolto-, varasto- ja siivoustöissä. Kemikaalirekisterin ansiosta käytössä olevien kemikaalien tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla, oli kyseessä sitten toiminta onnettomuustilanteessa tai tarvittavien henkilönsuojainten valinta, selventää Ekholm.

"Meillä tapaturmien ja sairaslomien määrät ovat olleet alun perinkin alhaiset. Impactin käyttöönoton myötä saamiemme turvallisuuteen liittyvien havaintojen määrä on noussut selvästi ja samalla työtapaturmien ja sairaslomien määrät ovat laskeneet entisestään."

Andreas Ekholm, Plant Manager

 

Impactin muokattavuus tukee Hilding Andersin monikielistä työympäristöä

Muokattavuus on ollut Impactin ominaisuuksista tärkeässä roolissa siinä, miten ratkaisua on voitu hyödyntää Hilding Andersin monikielisessä ja -kansallisessa työympäristössä. Se on auttanut niin tehtaan jokapäiväisessä työssä kuin konsernin emoyhtiöltä tulleiden tarpeiden ja vaatimustenkin täyttämisessä. Impact on suoriutunut haasteista vaivatta, koska sitä on helppo muokata ja järjestelmä tukee tällä hetkellä 16 eri kieltä.

– Olemme voineet muokata Impactin pohjia omaan käyttöömme sopiviksi aina tarpeen mukaan. Muokattavuuden ja järjestelmän kielivalintojen ansiosta olemme voineet siirtää konsernilta tulleita seuraamistarpeita Impactiin käytännössä suoraan, eli ilman tarvetta erilliselle käännöstyölle. Lisäksi jokainen työntekijämme voi käyttää Impactia omalla äidinkielellään, mikä takaa, että kaikki uskaltavat käyttää sitä, Ekholm kertoo.

Impactin muokattavuudella on ollut myös suora vaikutus riskien arviointiin. Hilding Andersilla otettiin käyttöön esimerkiksi riskimatriisi, jonka idea oli lähtöisin omilta työntekijöiltä. Se oli mahdollista, koska Impactissa voi kerätä kehitysehdotuksia ja pääkäyttäjät voivat muokata sekä luoda uusia työkalupohjia, jotka saadaan käyttöön käytännössä välittömästi. Myös yhteistyöhön Impact-tiimin kanssa on Hilding Andersilla oltu tyytyväisiä.

– Pidän Impact-tiimin asenteesta, koska asiakkaiden tarpeita kuunnellaan ja palvelua kehitetään jatkuvasti. Olemme aina saaneet apua silloin, kun olemme sitä tarvinneet. Toisaalta kun Impactin käytön logiikan oppii, sen toimintoja voi muokata ja erilaisia pohjia rakentaa omiin tarpeisiin ihan itse. Only the sky is the limit, Ekholm kehuu.