Impactin käyttäjäystävällisyys ja kustannustehokkuus vakuuttivat David Brown Santasalon

DB-Santasalo.jpg

David Brown Santasalo on johtava vaihteistotekniikan kansainvälinen yritys, jolla on Suomessa kolme toimipistettä. David Brown Santasalon Suomen toiminnoissa on käytetty Impactia jo vuodesta 2016, jolloin yrityksessä haluttiin tehostaa turvallisuuden hallintaa ja sen prosesseja.

”Valitsimme Impactin, koska halusimme käyttäjäystävällisen ratkaisun, joka olisi mahdollista ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Lisäksi olennaisena vaatimuksena oli, että tiedon kerääminen, toimenpiteiden osoitus ja valvominen sekä analytiikan hyödyntäminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja tehokasta”, kertoo David Brown Santasalon Janne Koikkalainen (Business Deveploment Manager).

Impactin valinta oli David Brown Santasalolle onnistunut päätös. Impact by Kiwa -ratkaisun käyttöönotto sujui Impact-tiimin avustuksella joutuisasti, ja Koikkalainen on tyytyväinen siihen, miten helppokäyttöinen ratkaisu on koko henkilöstölle aina johdosta tuotantoon.

David Brown Santasalo on hyötynyt Impactin jatkuvasta asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä

Ensin David Brown Santasalolla otettiin käyttöön Impactin turvallisuushavainnointi. Myöhemmin palveluvalikoimaa laajennettiin vielä Kemikaalirekisteriin. Sen ansiosta yrityksen käytössä olevien kemikaalien uusimmat käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti kaikkien saatavilla. Impact on kyennyt vastaamaan David Brown Santasalon tarpeisiin koko asiakkuuden aikana, koska sen ominaisuudet ovat muokkautuvia ja lisäksi niitä kehitetään jatkuvasti.

”Yhteistyö Impact-tiimin kanssa on sujunut aina hyvin ja koen erittäin positiivisena, että ratkaisun toimivuudesta ja juuri meidän kehitystarpeistamme ollaan edelleen kiinnostuneita. Kehitysideamme on otettu yhteisen matkan varrella hyvin vastaan”, Koikkalainen kiittelee.

Impactissa erityistä on jatkuva järjestelmäkehitys, joka hyödyttää kaikkia asiakkaita. Sen ansiosta David Brown Santasalo ei ole hyötynyt ainoastaan omista kehitysehdotuksistaan, vaan on saanut käyttöönsä myös ominaisuuksia, jotka ovat lähtöisin Impactin omasta tuotekehityksestä sekä muilta Impactin asiakasyrityksiltä.

Impactin ansiosta David Brown Santasalolla voidaan keskittyä turvallisuudenhallinnassa olennaiseen 

Koikkalaisen mukaan Impactissa parasta on käyttäjäystävällisyys, QR-koodien hyödyntäminen sekä monipuoliset analytiikkatyökalut. Nämä ominaisuudet tekevät yrityksen turvallisuuden hallinnasta selvästi kustannustehokkaampaa aiempiin menetelmiin verrattuna.

”Impactissa QR-koodien käyttö mahdollistaa turvallisuushavainnon välittömän tekemisen esimerkiksi kännykällä. Havaintoon on helppo liittää perustietojen lisäksi valokuva, havainto kirjautuu yhdellä klikkauksella järjestelmään ja lisäksi se ohjautuu automaattisesti jatkokäsittelyyn”, kertoo Koikkalainen.

 

Havaintojen tekeminen vaivattomasti, oli kyseessä sitten turvallisuushavainto, ympäristöhavainto tai läheltä piti -tapaus, palvelee turvallisuuden johtamista ja kehittämistä. Tärkeässä roolissa on myös Impactin analytiikkatyökalut.

”Impactin analytiikan kautta on mahdollista saada esiin yksityiskohtaista tietoa, visualisoida sitä erilaisin diagrammityypein ja tarvittaessa siirtää Exceliin. Mielestäni nopeiden ja helppojen turvallisuusanalyysien tekeminen on korvaamaton ominaisuus Impactin pääkäyttäjälle tai yrityksen EHS-vastaavalle”, Koikkalainen lisää.