Inspecta huolehtii AGAn tehdaslaajennuksen työturvallisuudesta

Aga_tyoturvallisuusKaasuntuotantoyhtiö AGA on merkittävä asiakas Inspectan  tarkastusliiketoiminnalle. Nyt AGA on siirtämässä terästehtaan lakkauttamisen johdosta  käyttämättömäksi jäänyttä Koverharin ilmakaasutehdasta Harjavallan  tehtaan lisäosaksi sen kapasiteetin nostamiseksi. Inspecta on mukana  projektissa kokonaispalvelupaketilla, johon painelaite- ja  NDT-tarkastusten lisäksi kuuluu uutena osana vastuu projektin työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristövastuullisuudesta.

Yhä useampi  yritys rakentaa liiketoiminnalle tärkeitä asioita laatujärjestelmään  kytketyn HSE-politiikan perustalle. Esimerkiksi teollisuuslaitosten  alueilla liikkuu vakituisen henkilöstön lisäksi usein suuri joukko  alihankkijoita, jolloin turvalliseen työskentely-ympäristöön on  kiinnitettävä erityistä huomiota. Jokaisen tulee osata noudattaa  yhteistä turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveys, toimia  vastuullisesti ympäristöä kohtaan ja tehdä samalla laadukasta työtä.  Tavoitteena on minimoida niin henkilö- kuin ympäristövahingot.

HSE-yhteistyö AGAn kanssa on Inspectalle merkittävä hanke, sillä Linden  HSE-politiikka on tarkasti määriteltyä. Inspectan valintaan vaikuttaa  luonnollisesti jo aiemmin hyvin tehdyllä työllä sekä sertifioiduilla  palveluilla ansaittu Linde Groupin laadukkaan toimijan status. Inspectan tavoitteena on kasvattaa HSE-liiketoimintaa merkittävästi  tulevaisuudessa.

Harjavallassa on kyseessä projekti, jossa tilaajana on AGA ja toimittajana sen omistaja Linde. Inspectan projektipäällikkö Pasi Ikola toimii hankkeessa Linden Site HSE managerina eli työmaan  turvallisuuspäällikkönä. Hän on aiemmin toiminut vastaavissa tehtävissä  myös Uruguayn sellutehdasprojektissa sekä Kittilän kultakaivoksen  happitehtaan laajennusprojektissa.

Harjavallassa Pasi Ikola vastaa työntekijöistä ja heidän oloistaan laajasti. Merkittävä osuus on  tilaajavastuulainsäädännön vaatimusten valvonnassa, mikä korostuu kun  ulkopuolista työvoimaa on paljon.

"Projekti on haastava, sillä  itse ympäristö ja työsuoritukset sisältävät riskejä. Tehdaspaikalla on  korkeita mastoja, paineistettuja säiliöitä ja nostureita. Hankkeessa  toimii neljä pääurakoitsijaa ja lukuisa määrä alihankkijoita. Ulkomaista työvoimaa on runsaasti. Työntekijöitä alueella on mm. Unkarista,  Saksasta, Kroatiasta, Bulgariasta, Romaniasta ja Serbiasta", kertoo Pasi Ikola.

"Työtehtäväni ovat todella monipuolisia. Huolehdin muun  muassa työntekijöiden sisäänotosta ja perehdyttämisestä, työlupien  laadinnasta ja pätevyyksien varmistamisesta, työntekijöitä ja eri  urakoita koskevasta viranomaisraportoinnista, mutta myös asumisesta ja  itse työskentelyolojen kunnosta. Varmistan myös, että alihankkijat ja  kumppaniyritykset ovat hoitaneet velvoitteensa moitteettomasti.  Työtehtäviin ja -paikkaan liittyvien riskien minimointi on ykkösasia,  teemmekin viikottain ns. safety walk'eja eli työturvallisuuskierroksia  alueella. Ratkon myös monenmoisia ilmi tulevia käytännön ongelmia. Hanke on sujunut hienosti, organisaatio on sopivankokoinen ja joustava", Pasi jatkaa.

Marraskuun alussa tilaajalle luovutettava projekti  merkitsee Inspectalle paljon. Se opettaa kansainvälisessä  toimintaympäristössä työskentelyä, lisää Inspectan HSE-palvelujen  tunnettuutta ja tuottaa merkittäviä yhteistyökontakteja tulevaisuutta  varten.

Kuva: Linde / Johann Bauer