13 marraskuuta 2017

ISS Palvelut tähtää maailman parhaaksi palveluyritykseksi – HSEQ-arviointi apuna

ISS_palvelut_HSEQ

ISS Palvelut on HSEQ-arvioinnin perusteella päässyt kiinni kehittämiskohteisiin, joilla yrityksen toimintaa voidaan viedä seuraavalle tasolle. HSEQ-arviointi on tuonut apua myös hyvin konkreettisiin asioihin. Arvioinnin perusteella muun muassa saatu työntekijöiden liukastumisten määrää on saatu vähennettyä merkittävästi.

Kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ISS Palveluiden Joutsenon toimipisteessä tehtiin HSEQ-arviointi vuonna 2017. Arvioinnissa tarkasteltiin toimipisteen lisäksi koko yrityksessä voimassa olevia käytäntöjä. ISS toimittaa Joutsenossa kiinteistöpalveluja Metsä Groupille, joka kuuluu tilaajayritysten perustamaan HSEQ-klusteriin.

ISS Palvelut sai vuonna 2014 HSEQ-arvioinnissa siihen mennessä parhaat pisteet kaikista arvioiduista yrityksistä. Arviointeja on tehty yhteensä yli 300 yritykselle. HSEQ-arviointi sisältää työterveyteen, työturvallisuuteen, ympäristöasioihin ja laatuun liittyvät arviointialueet. ISS Palvelut koki HSEQ-arvioinnin hyödylliseksi, sillä arvioinnissa löytyi hyviä kehityskohteita, joilla yritys pääsee lähemmäs strategisia tavoitteitaan.

-Haluamme olla maailman paras palveluyritys. Akuuteille muutoksille ei ollut arvioinnin perusteella tarvetta, mutta saimme hyviä näkökulmia toiminnan kehittämiseen. Niitä olemme lähteneet viemään eteenpäin, ISS:n ympäristöpäällikkö Taina Tilus vahvistaa.

Työsuojeluun ja kemikaaliriskien hallintaan liittyvät kysymykset ovat ISS Palveluille erityisen tärkeitä ja näitä on myös kehitetty paljon

-Etenkin näissä haluamme loistaa – myös kansainvälisellä tasolla. Työsuojeluun kuuluu esimerkiksi vastuiden kuvaus ja hyvä perehdytys. Näissä voi varmasti aina parantaa. Kemikaaliriskien ehkäisyssä hyödynnämme yhä enemmän digitalisaatiota, ISS Palveluiden työturvallisuusjohtaja Vesa Suominen sanoo.

Toiminnan kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa

Liikkumiseen ja liukastumiseen liittyvät tapaturmat ovat yleisiä kiinteistön huoltoon liittyvissä töissä. ISS Palvelut sai tarkempien ohjeistusten ja perehdytyksen avulla puolitettua liukastumisten määrän vuoden 2017 talvella verrattuna vuoden 2016 talveen. HSEQ-arvioinnista on lisäksi ollut hyötyä uusien asiakkaiden hankinnassa.

-Erityisesti valistuneet kiinteistöpalveluja hakevat asiakkaat arvostavat HSEQ-arviointia ja saamiamme hyviä tuloksia. Yhä useammin törmää siihen, että kilpailutuksissa vaaditaan kuvausta ja vahvistusta siitä, miten työturvallisuus ja työhyvinvointi on hoidettu, Suominen toteaa.

Joutseno valikoitui kohteeksi, sillä myös tilaajalta edellytetään halua lähteä toteuttamaan HSEQ-arviointia.

-Kun palvelujen toimittaja ja tilaaja ovat molemmat sitoutuneita arviointiin, saadaan paras lopputulos. Kehitämme kuitenkin yhteisiä toimintamalleja, joilla tuotetaan häiriötöntä ja turvallista sekä viihtyisyyttä kehittävää toimintaa, Tilus sanoo.

HSEQ-arvioinnissa kaikkien yritysten arviointiin käytetään samaa arviointipohjaa.

-On äärimmäisen hyödyllistä, kun kaikkien palvelutuottajien toimintaa arvioidaan samalla rungolla. Sen avulla yritysten vertaileminen on helpompaa kuin tarjouspyyntöjen perusteella. Kun toimitaan tehdasolosuhteissa, palveluntuottajaan on voitava luottaa. Kaikkein tärkeintä on, että tehdas toimii häiriöttömästi, Tilus kertoo.