Koneturvallisuuden riskiarvioinnit ja turva-automaation määrittelytyöt tukevat Metso Outotecin asiakastyötä sekä strategiaa

Metso Outotec

Kiwa Inspectan automaatio-, prosessi- ja koneturvallisuuden johtava asiantuntija Matti Raninen on tehnyt yhteistyötä Metso Outotecin Lappeenrannan toimipisteen kanssa jo vuodesta 2018. Yhteistyö kattaa pääasiassa toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä asiantuntijatöitä, kuten koneturvallisuuden riskiarviointeja sekä turva-automaation määrittelyjä.

Olli Järvenpää, Metso Outotecin suodatinliiketoiminnan tuoteturvallisuuspäällikkö kertoo, että asiakkaiden yleinen vaatimustaso, sääntely sekä standardointi alalla ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kun vaatimukset halutaan täyttää, tarkoittaa se entistä suunnitelmallisempaa tekemistä, standardien noudattamista sekä tarkkaa dokumentointia. Tähän työhön on haluttu käyttää ulkoista erikoisosaamista tukemaan yrityksen omaa organisaatiota, ja siten on alkanut jo vuosia jatkunut työ Matti Ranisen kanssa.

”Turvallisuus on Metso Outotecillä linjattu yhdeksi strategian kulmakiveksi yhdessä vastuullisuuden kanssa. Haluamme panostaa ja profiloitua näiden teemojen edelläkävijäksi, ja tämä yhteistyö tukee sitä tekemistä hyvin. Olemme osa globaalia huippuporukkaa tämän tiimoilta”, kertoo Järvenpää.

Työn tulokset näkyvät asiakastyytyväisyydessä

Metso Outotec

Koneiden riskinarviointien päivitykset ovat olleet suurin osa yhteistyötä ja tulokset näkyvät käytännön tasolla aina heti dokumenttien valmistumisen jälkeen. ”Yhteistyön myötä meillä on selkeä tulkinta siitä, mihin meidän turvaratkaisumme perustuvat ja sitä kautta luottamusta siihen, että olemme oikealla tiellä. Kun toimimme isojen globaalien toimijoiden kanssa ja esittelemme tulkintojamme heille, näyttäytyy toimintamme asiantuntevana myös asiakkaalle. Sitä kautta tekeminen heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen”, tiivistää Järvenpää.

”Asiakkaat vaativat erilaisia asioita ja olemme yhdessä niitä ratkoneet. Yhteistyön myötä oppii myös itse. On erittäin hyvä, että on ulkoinen kumppani, joka pystyy keskittymään näihin asioihin täysillä. Matin myötä myös itse tekemämme asiat täydentyvät, kuten erilaiset testilistat ja vastaavat dokumentit”, jatkaa Sami Varis, Metso Outotecin suodatintarjoamasta vastaavaa (vanhempi) suunnitteluinsinööri.

Dokumentaatio onkin yksi tärkeimmistä töistä, joita Raninen tuottaa Metso Outotecin Lappeenrannan yksikössä. Se on aikaa vievää, joten on tehokasta, kun tämän osion hoitaa ulkopuolinen asiantuntija jolle dokumentit sekä standardit ovat tuttuja. Usein ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda myös uutta näkemystä asioihin, peilata kokonaisuutta eri teollisuudenalojen kautta ja tuoda toisenlaisia ajatuksia sieltä.

”Matilla on hyvää kokemusta meidän toimialasta. Hän osaa soveltaa asioita meidän tilanteeseen ja toimialaan sekä tunnistaa asiakaskentän vaatimukset. Se on ollut hyvä lähtökohta yhteistyölle.” lisää Järvenpää toimialaymmärryksen tärkeydestä.

Yhteistyötä matalalla kynnyksellä

”Yhteistyö on sujunut mallikkaasti, ei ole mitään valittamista”, sanoo Varis.

Mutkaton keskusteluyhteys henkilöiden välillä on selvästi havaittavissa, yhteydenpito toimii puolin ja toisin aina tarpeen mukaan, hyvinkin matalalla kynnyksellä. Viime aikoina ei olla koronan vuoksi päästy tapaamaan, joten Teams-palaverit, puhelin ja sähköposti ovat tulleet tutuiksi. Ranisen toimipiste on Oulussa ja Varis sekä Järvenpää toimivat Lappeenrannassa, mutta reilua 500 km välimatkaa ei yhteisessä tekemissä edes huomaa.

Yhteistyö jatkuu edelleen erilaisten dokumentaatioiden parissa. Metso Outotecin suodatinliiketoiminnassa on paljon tuotteita, ja niiden kaikkien tarkastelua ja läpikäyntiä jatketaan turva-automaatioiden sekä riskien määrittelyjen osalta edelleen yhdessä Ranisen kanssa.

Matti_Raninen_Kiwa

Matti Raninen: ”Yhteistyö Metso Outotecin Lappeenrannan toimintojen kanssa sujuu erittäin hyvin. Teemme työtä yhdessä ja se on antoisaa, vaihdamme mielipiteitä ja tuomme jokainen asioita esille, pohdimme yhdessä erilaisia näkemyksiä ja niiden vaikutuksia lopputulokseen. Yhteistyö on ollut pitkää ja jatkuvaa, joka tuo siihen tietynlaista syvyyttä. Kiinnitämme yhdessä huomiota ja siihen, että loppuasiakas saa sen mitä tarvitsee: laadukkaan ja riittävän tarkan dokumentoinnin.”