Landis+Gyrille sertifioidut hallintajärjestelmät luovat puitteet toiminnan jatkuvaan parantamiseen

Landis+Gyr_referenssi

Kiwa Inspecta myönsi syyskuussa 2021 maailman johtavalle energiahallintaratkaisujen tuottajalle Landis+Gyrille jo viidennen sertifikaatin. Tällä kertaa kyseessä oli Palveluhallinnan ISO/IEC 20000-1 -sertifiointi. Halu lähteä sertifioinnin maailmaan on Landis+Gyrin EMEA-alueen palveluista vastaavan Juha Torstenssonin mukaan lähtenyt asiakastarpeesta. Monessa tapauksessa Landis+Gyrin asiakkaat ovat hyvin valveutuneita ja vaativat, että sertifiointi löytyy, sillä se toimii todisteena asioiden asianmukaisesta hoitamisesta. Torstenssonin mielestä standardien takaa löytyy myös selkeä ohjaus, millä tavalla asiat kannattaa ja pitää tehdä. Landis+Gyrin laatuasiantuntija Kari Vänttinen lisää, että standardien vaatimukset ovat lopulta liiketoiminnan peruspilareita, eikä mitään 'nice to have'-asioita. ”Ne perustuvat liiketoiminnan jatkuvuuden ja riskienhallinnan turvaamiseen ja kehittämiseen”, Vänttinen toteaa.

Torstensson ja Vänttinen kokevat sertifioinnit tärkeiksi myös siinä mielessä, että Landis+Gyrin yksi johtavista arvoista on asiakaskeskeisyys, joten asiakasnäkökulma liikepäätöksissä ja toimintojen ohjaavina tekijöinä on merkittävä. Landis+Gyrillä asiakassuhteet ovat hyvin pitkäkestoisia useiden vuosien tai jopa vuosikymmenien mittaisia, joten sertifioidut hallintajärjestelmät antavat tukea siihen, että toiminta on pysyvää ja kehittyvää asiakkaan suuntaan. ”Ne myös osoittavat, että kykenemme toimittamaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset”, Vänttinen pohtii.

Sertifiointi voi olla mukava prosessi

Sertifikaatin_luovutus_Landis+Gyr

Torstensson on huomannut, että monesti ihmisillä on ennakkokäsitys, että auditointi olisi jotenkin kauheaa tai epämukavaa. Hänen oman kokemuksensa mukaan sertifiointiprosessit Kiwan kanssa ovat kuitenkin aina olleet mukavia: ”Yhteistyö on ollut myös tavoitehakuista, ei kysellä vain sen vuoksi, että niin pitää tehdä, vaan aina on jokin punainen lanka mitä seurataan.” Myös Vänttinen on tyytyväinen prosessiin ja kiittelee erityisesti Kiwan asiakaskeskeisyyttä: ”Arvioija ymmärtää meidän liiketoiminta-aluetta, eli mitkä ovat meille ja meidän liiketoiminnalle merkittäviä asioita.”

Nosto_Kari_Vänttinen

Juha_Torstensson_Landis+Gyr

”Arvioija tulee Kiwalta aina todella suurella ammattitaidolla ja tiedolla siitä alueesta, mitä kulloinkin auditoidaan. Asiointi on miellyttävää ja asenne on myös valtavan hyvä: Ei etsitä suurennuslasilla vääriä sanoja, vaan keskitytään nimenomaan siihen mikä on olennaista." Juha Torstensson, VP BU SW, Service & Solutions, Landis+Gyr

Palveluhallinnan ISO/ IEC 20000-1 -sertifiointi on selkeä kilpailuetu

Viimeisintä, syyskuussa 2021 myönnettyä Palveluhallinnan ISO/IEC 20000-1 -sertifiointia Landis+Gyrillä lähdettiin tavoittelemaan, sillä strategian mukaisesti tarkoituksena on keskittyä softaan ja palveluun ja sitä kautta on tärkeää saada vahvoiksi pohjaprosessit, joilla kokonaisuutta ohjataan ja toimitetaan. ISO/IEC 20000-1 osoittaa palvelun tarjoajan sitoutumisen palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja parantamiseen tavalla, joka täyttää palvelulle asetetut vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle, että palveluntuottajalle. Sertifiointi nähtiin myös selkeänä kilpailuetuna, sillä Landis+Gyrin kilpailijoilla sertifioinnit kyseisestä alueesta ovat vielä harvinaisia.

Nosto_Juha

Prosessia helpotti muiden hallintajärjestelmien olemassaolo

ISO/IEC 20000-1 oli Landis+Gyrillä sisäisesti yhteensä yhdeksän kuukauden mittainen projekti. ”Olimme aika paljon jo etukäteen tutustuneet asiaan ja meillä on pitkä historia palveluiden osalta. Eli monet prosesseista on ollut jo käytänteitä talon sisällä, joten ne vain kuvattiin paremmin ja tehtiin niihin liittyvä dokumentaatio. Joitakin prosesseja sen sijaan jouduttiin ihan puhtaasti suunnittelemaan”, Torstensson kertoo.

Prosessia helpotti myös muiden sertifioitujen hallintajärjestelmien olemassaolo. ”Kiwa tunsi hallintajärjestelmiemme rakenteen jo ennestään, joten kaikkia kohtia ei tarvinnut kertoa alusta alkaen, vaan pystyimme viittamaan olemassa oleviin järjestelmiin ja tekemään niihin tarvittavia lisäyksiä”, Vänttinen iloitsee. Prosessissa käytettiin apuna myös hieman ulkoista konsultaatiota sekä Kiwa Inspectan ennakko-auditointia, joilla varmistettiin oikeisiin asioihin keskittyminen.

Kari Vänttinen"Yhteistyö Kiwan kanssa on ollut luotettavaa ja täsmällistä, joten aikatauluista ja sovituista asioista on pidetty kiinni ja kanssakäyminen on ollut mutkatonta. Henkilöt ovat olleet asiantuntevia ja rakentavia luonteeltaan, joka on edesauttanut meidän toimintojen kehittämistä." Kari Vänttinen, laatuasiantuntija, Landis+Gyr

Sertifiointi vaatii aikaa ja resursseja mutta lopputulos palkitsee

Vänttinen kertoisi muille sertifiointeja harkitseville prosessin alkavan lähtötilanteen tiedostamisesta ja prosessiin sitoutumisesta. ”Kukin yritys tietää parhaiten oman tilanteensa ja tarpeensa sertifioinnille. Kun päätös on tehty, siihen tarvitaan ehdottomasti johdon sitoutuminen." Torstensson ohjeistaisi tekemään hyvän projektisuunnitelman sekä varaamaan tarpeeksi resursseja, jotta varmasti löytyy aikaa tarvittaville toimenpiteille sertifioinnin tai sen valmistelevan työn osalta.

Vänttinen huomauttaakin, että sertifiointi ei tule sormia napauttamalla, vaan se vaatii työtä ja johtamista. ”Lopputulos kuitenkin palkitsee, sillä sertifioinnit antavat hyvän selkärangan toimintaan ja tehokkuuteen”, Vänttinen toteaa.

C__Users_heli.kolstela_Pictures_keijo.virtanen.jpg"Säännöllisen auditoinnin avulla todennettu ISO/IEC 20000-1 sertifioitu palvelunhallintajärjestelmä kertoo, että organisaatiolla on systemaattiset menetelmät ja kyvyt suunnitella, tuottaa, hallita ja edelleen kehittää palveluita. Landis+Gyr Oy voi ylpeänä esitellä hyvällä työllä saavuttamaansa sertifikaattia." Keijo Virtanen, Pääarvioija, Kiwa Inspecta