13 marraskuuta 2017

Metsä Group edellyttää kestävää kehitystä koko alihankintaketjultaan

kestava_kehitys_turvallisuus_HSEQ

Metsäteollisuuskonserni Metsä Group haluaa varmistaa, että kaikki heille palveluja toimittavat yritykset toimivat sovittujen kestävän kehityksen ja turvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Apuna tässä Metsä Group käyttää muun muassa toimittajille tehtäviä HSEQ-arviointeja.

- Metsä Groupin isot ja globaalit asiakkaat vaativat toimintamallin, jolla arviomme systemaattisesti omia toimittajiamme. Tämä koskee myös toimittajien toimittajia. Olemme kehittäneet tätä puolta jo pitkään, mutta monilla yrityksillä toimittajien hallinta on edelleen kipukohta, Metsä Groupin kunnossapitohankintojen kategoriavetäjä Anna Danska toteaa.

Metsä Group on yksi yhdestätoista HSEQ-klusteriin kuuluvasta yrityksestä. Se oli myös perustamassa HSEQ-klusteria Suomeen vuonna 2009. Klusterin tilaajayritykset toteuttavat toimittajilleen arviointeja, joissa ovat mukana työterveys ja -turvallisuus, ympäristöasiat sekä laatu. Kiwa Inspecta moderoi arvioinnit jäsenyritysten tarpeiden mukaan.

- Meillä on käytössä myös oma auditointimalli. Halusimme kuitenkin saada vertailukohtaa siihen, miten auditointeja tehdään. Kiwa Inspecta tarjosi tähän hyvän työkalun ja heillä on tekemiseen hyvä rutiini. Lisäksi saamme apuvoimia vuosisuunnitelman mukaiseen toimittaja-arviointiin, Danska sanoo.

Klusterin yritykset oppivat toisiltaan

Klusteriyritykset tapaavat säännöllisesti ja käyvät hyviä käytäntöjä yhdessä läpi.

- Osallistuminen klusteriin on vahvistanut näkemystä siitä, miten asioita pitää tehdä. Meillä on HSEQ-arvioinneista erityisesti palvelutoimittajiin keskittyvä vuosisuunnitelma, ja täydennämme arviointeja kohdennetusti silloin, kun koemme, että arviointi on tarpeellista tai haluamme tutustua paremmin toimittajiemme toimintamalleihin, Danska kertoo.

Toimittajat saavat suoraa palautetta asiakkaalta

- HSEQ-arviointeihin osallistuneet toimittajayritykset saavat ajatuksia siitä, miten voivat kehittää toimintaansa ja mitkä asiat täytyy laittaa kuntoon. Samalla tulee aitoa vertailua siihen, mitä muut tekevät.

Toimittajan arviointitilaisuuteen osallistuu myös vähintään yksi tilaajayritys.

- Yritykset saavat harvoin kovin tarkkaa palautetta asiakkaaltaan. HSEQ-arvioinnissa asiakkaalta tulee paljon kommentteja: mikä on tärkeää asiakkaan näkökulmasta ja mitä asioita pitäisi parantaa. Toimittajat ovat olleet tyytyväisiä, kun arvioinnin yhteydessä olemme yhdessä löytäneet kehitettäviä kohteita. Meille on tärkeää, että toimittajamme kehittävät toimintaansa, Danska sanoo.

Metsä Groupilla kestävä kehitys ja turvallisuusasiat ovat koko toiminnan kulmakivi, siksi niiden kehittämistä vaaditaan myös toimittajilta. Esimerkiksi turvallisuuteen Metsä Groupilla on panostettu jo pitkään. Turvallisuusajatteluun kuuluu esimerkiksi ennakoiva riskianalyysin tekeminen ennen kuin ryhdytään työhön.

Panostamme erityisesti ennakoivaan turvallisuustyöhön. Kun miettii ensin, kuinka asiat tehdään - syntyy vähemmän vahinkoa, Danska arvioi.