Turun seudun puhdistamo - Laatujärjestelmästä eheämpi kokonaisuus ISO 9001 -sertifioinnin myötä

Turun_seudun_puhdistamo_laatujarjestelma

Turussa sijaitsevalla Kakolanmäen jätedevedenpuhdistamolla on tietyin väliajoin pohdittu tarvetta sertifioinnille. Puhdistamolla käy lukuisia säännöllisiä arvioijia esimerkiksi ELY-keskuksen ja kaupungin puolesta. Näiden tarkastuksien myötä Puhdistamolla ollaan havahduttu siihen, että ulkopuoliset asiantuntijat voivat tuoda mukanaan uudenlaisia näkökulmia ja tunnistamattomia kehityskohteita, vaikka laatujärjestelmä heillä onkin ollut käytössä jo pitkään. Nämä havainnot sekä halu parantaa sidosryhmien luottamusta, saivat Turun seudun puhdistamo Oy:n tavoittelemaan Laatujärjestelmän sertifiointia (ISO 9001), joka myönnettiin heille 18.5.2021.

Sopivalla kumppanilla on merkitystä prosessin onnistumisessa

sertifiointi_luovutus_9001

Sertifiointiorganisaatioiden kartoittaminen alkoi keskusteluilla organisaatioiden edustajien kanssa siitä, millä tavalla prosessi tulisi menemään ja millaista osaamista arvioijilla on, kertoo Turun seudun puhdistamon laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti. ”Meille oli tärkeää saada sellainen arvioija ja henkilö, jonka kanssa yhteistyö tuntuu luontevalta. Lisäksi toivoimme edes hieman tuntemusta vesihuoltoalasta, sillä se poikkeaa jonkin verran tavanomaisista teollisuudenaloista. Onneksemme Kiwa Inspectalta löytyi arvioija, joka täytti kaikki kriteerimme. Hän oli todella pätevä ja tunsi puhdistamon toimintaa ja vesihuoltoalaakin jo ennestään”, Laanti sanoo.

Laatujarjestelman_sertifiointi

”Kiwa Inspectan pääarvioija ymmärsi, minkä tyyppinen toimija olemme ja millaisia tarpeita meillä on. Arvioinnissa ei käytetty mitään yleistä sapluunaa, vaan arvioija osasi astua meidän saappaisiimme ja katsoa asioita meidän näkökulmastamme. Lisäksi hän omasi vahvan tuntemuksen laatujohtamisesta ja teollisuudesta. Yhteistyömme oli erittäin sujuvaa.” Jarkko Laanti, Laatu- ja ympäristöpäällikkö, Turun seudun puhdisamo Oy

Sertifiointi on vaatinut henkilöstön osallistumista 

Sertifiointiprosessi lähti liikkeelle jo vuonna 2019 päivän kestävällä kuiluanalyysillä. "Sen myötä saimme hyvän kuvan siitä, millaisia puutteita järjestelmässämme vielä on standardin vaatimuksiin nähden. Siitä noin vuoden kuluttua oli sertifioinnin ensimmäinen vaihe, jossa oli mukana minun lisäkseni toimitusjohtajamme Mirva Levomäki. Tästä seuraavan puolen vuoden aikana, ennen sertifioinnin toista vaihetta hioimme viimeisiä puutteita kuntoon. Viimeistään tässä vaiheessa tapahtui koko meidän porukan sitoutuminen ja ymmärrys laatujärjestelmäämme kohtaan. Sertifioinnin toisessa vaiheessa meiltä olikin mukana kaikki toiminnoistamme vastaavat, joiden kanssa käytiin prosesseja läpi" Laanti kertoo.

Turun_seutu_jatevesi_laatu_sertifiointi

Prosessin myötä on tullut näkyviä muutoksia

jatevesi_puhdistamo

Laantin mukaan sertifiointiprosessin myötä tulleita näkyvimpiä muutoksia on säännöllisten sisäisten auditointien aloittaminen virallisesti ISO 9001- standardin vaatimusten mukaisesti. "Koemme, että laatujärjestelmästämme on myös tullut eheämpi kokonaisuus. Tämän myötä laadimmekin laatukäsikirjan, jossa kokonaisuus on kuvattu. Laatukäsikirjaa hyödynnämme jatkossa esimerkiksi perehdyttämisessä, johtamisen apuna, päätöksenteon tukena sekä kehityskohteiden tunnistamisessa."

Yhteistyö kulminoituu yhteen henkilöön

Oman kokemuksensa myötä Laanti voi suositella Kiwa Inspectan ISO 9001-sertifiointia. Hän pohtii kuitenkin sitä, että sertifiointiprosessissa paljon on kiinni yhdestä henkilöstä, eli pääarvioijasta, jonka kanssa yhteistyötä tehdään tiiviisti. ”Ennen kuin arviointeja lähtee tilaamaan, kannattaa lähteä liikkeelle keskustelemalla eri arvioijien kanssa ja valita sellainen, jonka kanssa löytyy yhteinen sävel ja ymmärrys”, Laanti vinkkaa.

 

Rami_Hartonen_Kiwa_Inspecta_sertifiointi"Laatujärjestelmän rakentamisessa on hienosti hyödynnetty jo aiemmin olemassa olleita prosesseja ja käytänteitä, sekä rakennettu uusia toimivia kokonaisuuksia toiminnan laadukkaan tekemisen ja kehittämisen tueksi. Turun seudun puhdistamon toiminnassa näkyy hienosti myös johdon sitoutuminen sekä koko henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön. Hyvin rakennetun ja toimivan laatujärjestelmän sekä sitoutuneen henkilöstön avulla on helppo jatkaa toiminnan jatkuvaa parantamista tulevina vuosina." Rami Hartonen, Liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta