Wipak löysi Impactista ratkaisun helppoon auditointiin ja tehokkaaseen turvallisuuden hallintaan

Wipak Group on yksi johtavista joustopakkausalan yrityksistä, jossa Impact-ratkaisu on ollut käytössä jo vuodesta 2016 alkaen. Impact otettiin käyttöön, koska aiemmat menetelmät muun muassa 5S- ja muiden turvallisuusauditointien suorittamiseksi eivät vastanneet yrityksen tarpeita.

"Halusimme ketterän työkalun, jolla auditointeja pystyy tekemään mahdollisimman helposti ja työkalun piti olla nopeasti skaalattavissa kaikille tehtaillemme. Meille on tärkeää, että tietoa pystyy hallinnoimaan ja tehtyjä toimenpiteitä seuraamaan yhdessä järjestelmässä", kertoo Wipak Groupin Aki Pönniö (Operations Analyst, Process Owner PE).

Impact by Kiwa -ratkaisu vastasi Pönniön mukaan näihin tarpeisiin, koska Impactissa auditoinnit ja muut turvallisuushavainnot tehdään vaivattomasti kännykällä tai tabletilla. Lisäksi korjaavien toimenpiteiden osoitus ja niiden toteutumisen seuraaminen on Impactissa selkeää ja tehokasta.

Impactia on kehitetty omin voimin ja yhteistyössä vastaamaan juuri Wipakin tarpeita

Impact-ratkaisun käyttöönotto kävi Wipakilla mutkattomasti ja wipakilaiset oppivat käyttämään Impactia nopeasti. Myös yhteydenpito ja ratkaisun kehittäminen Impact-tiimin kanssa on sujunut alusta alkaen hyvin.

"Vuosien varrella Impactin käyttö Wipakissa on kehittynyt pitkälle - sekä omilla toimenpiteillämme että yhteistyössä Impact-tiimin kanssa. Meille on aina vastattu nopeasti, on kyseessä ollut sitten kehitysidea, parannusehdotus tai muu kysymys", Pönniö kertoo.

Wipakille yksi tärkeä Impactin kehitystoimenpiteistä on rajapinta, jolla kerättyä dataa voi tarkastella suoraan omissa raportointijärjestelmissä. Sen ansiosta omien järjestelmien kautta on mahdollista nähdä esimerkiksi eri tuotantolaitosten auditointimääriä, niiden tuloksia ja korjaavia toimenpiteitä sekä minkälaisista turvallisuusongelmista on raportoitu eniten.

Wipakilla Impactin käyttöönotto vauhditti tapaturmataajuuden puolittumista

Pönniö nostaa Impactin merkittävimmiksi hyödyiksi helppokäyttöisyyden ja kattavat turvallisuusanalyysit yhdestä tietolähteestä. Hänen mielestään Impact on luotettava ja nopea työkalu auditointiin ja on yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa parantanut merkittävästi Wipakin turvallisuutta.

– Meillä tapaturmataajuus on puolittunut viime vuosien aikana. Yksi merkittävä osa-alue onnistumisessa on tietysti ollut Impactin käyttö, mutta myös mm. parhaiden käytäntöjen jako tehtaiden kesken sekä tapaturmien juurisyyanalyysit korjaavine toimenpiteineen, Pönniö lisää.

 

Wipakilla turvallisuuskulttuurin kehittäminen lähtee ylimmältä tasolta asti. Kaikilla tuotantolaitoksilla tehdäänkin säännöllisesti Impactin kautta toteutettuja Johdon turvallisuuskävely- auditointeja, joita vetävät vuorotellen niin tehtaiden toimitusjohtajat, johtoryhmän jäsenet kuin muutkin johtajat. Turvallisuuskulttuuriin panostaminen näkyy myös Wipakin jokapäiväisessä arjessa.

"Meillä avointa keskustelua turvallisuudesta pidetään koko ajan yllä ja henkilöstöämme kannustetaan havainnoimaan mahdollisia riskejä yhdessä. Impactin käytön myötä työntekijämme näkevät johdon sitoutumisen turvallisuuteen, kun auditointeja tehdään myös johtajien toimesta. Impactin kautta johtajien on myös helppo seurata yrityksen turvallisuustilannetta. Tämä kaikki on vaikuttanut siihen, että meillä työtapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi", Pönniö toteaa.