Tuotteiden laatu ja turvallisuus

FI-Konepajateollisuus-tuotteiden-laatu-Kiwa.jpg

Ensin on hyvä määritellä laatutaso, mutta kuka sen määrittää? Viranomaisilla on omat vaatimukset, lisäksi tänä päivänä asiakkailta ja sidosryhmiltä tulevat vaatimukset kasvavat koko ajan. Nämä ulkoiset vaatimukset tulee tunnistaa ennen kuin itse tarjoaa tuotetta tai palvelua asiakkaalleen ja sitä kautta määrittää itse millä laatutasolla lähdetään tarjoamaan.
Lopullisen määritelmän tekee yrityksen johto.

Tuotteen laatua ei voi saada aikaan tarkastamalla, vaan valmistamalla. Systemaattinen toiminta parantaa tehokkuutta ja vakioi tekemistä sekä sitä kautta laatua. Kun asiat toistetaan samalla tavalla, voi paremmin luottaa siihen, että ne tehdään oikein. Sitä kautta tunnistetaan paremmin riskit, ja voidaan vähentää reklamaatioista tai muista korjauksista tulevia kustannuksia.