Turvallinen tuotanto

FI-Konepajateollisuus-turvallinen-tuotanto-Kiwa.jpg

Turvallinen tuotanto koostuu monista eri teemoista. Ylimpänä näistä on työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen, mutta kokonaisuuteen kuuluu tietysti myös erilaiset koneiden ja laitteiden turvallisuusasiat sekä myös kiinteistön turvallisuuteen liittyvät teemat.

Tuotantotiloissa on usein erilaisia nostolaiteita sekä painelaitteita jotka vaativat jatkuvaa seurantaa sekä vuosittaisia tarkastuksia. Myös itse kiinteistön turvallisuus vaikuttaa työskentelyolosuhteisiin, jolloin tarkastelun kohteena voivat olla rakenteet, sisäilma tai laitteistot, kuten sähkölaitteet, paloilmaisimet, nosto-ovet tai hissit.