Tieto- ja kyberturvallisuuden auditointi

Me Kiwassa tarjoamme monipuolisesti erilaisia auditointipalveluita tietoturvan, kyberturvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja yritysturvallisuuden laajalle alueelle. Sertifiointipalveluiden lisäksi toteutamme erilaisia auditointeja eri vaatimuskriteerejä vasten. Meillä auditointi ei ole pelkkää standardin vaatimusten läpilukua, vaan saat samalla käyttöösi asiantuntijoidemme osaamisen ja kokemuksen kohdeaiheesta. Auditoijiamme ovat kokeneita sekä hallinnollisen että teknisen tietoturvan alueilla. Laajojen pätevyysalueidensa myötä asiantuntijamme näkevät ja tunnistavat turvallisuuden johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia ja niiden kehittämismahdollisuuksia.

Auditointi antaa vauhtia toiminnan kehittämiseen

Tiiviillä yhdenkin päivän auditoinnilla voimme tuottaa teille kokonaisnäkymän organisaationne tietoturvan, kyberturvallisuuden, tietosuojan tai jatkuvuudenhallinnan nykytasosta. Auditointi auttaa tunnistamaan kriittisimpiä kehityskohteita, joihin on helppo tarttua vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

 • Tietoturvallisuuden ja yritysturvallisuuden arviointipalvelumme

  Tarjoamme useita erilaisia arviointi- ja sertifiointipalveluita tarpeestasi riippuen. Asiantuntija-arviomme auttaa sinua arvioimaan riskit ja tunnistamaan kehitysmahdollisuudet.

  Lue lisää
 • Huomio liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan

  Jatkuvuudenhallinta, varautuminen ja häiriötilanteesta toipuminen. Usein nämä termit liitetään yhteiskunnallisesti kriittisiin toimintoihin, katastrofeihin tai kriiseihin. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta on kuitenkin kaikessa yritystoiminnassa erityisen huomion arvoinen osa-alue, jonka johtamiseen on olemassa kokoelma parhaaksi todettuja toimintatapoja.

  Lue lisää
 • Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

  Organisaatioiden turvallisuuden johtamiseen kohdistuu yhä enemmän erilaisia vaatimuksia. Näitä tulee regulaationa kansallisista ja kansainvälisistä laeista ja asetuksista, asiakkailta, kumppaneilta, henkilöstöltä, omistajilta – lista on pitkä. Näiden vaatimusten hallinta koetaan monessa organisaatiossa vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi.

  Lue lisää