Teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät (IACS)

Teollisuusautomaation ja -ohjausjärjestelmien osalta Kiwa tarjoaa kyberturvallisuusratkaisuja eri kypsyystasolla oleville organisaatioille. Voit olla joko aloittamassa OT-kyberturvallisuuden rakentamista, tai se voi olla jo vahvasti tekemisenne keskiössä. 

Operational Technology (OT) 

Operatiivisen teknologian (OT) turvallisuus edellyttää erilaista ja erityistä lähestymistapaa IT-turvallisuuteen verrattuna, koska prioriteetit ja osin myös tekniikka eroavat toisistaan. Kiwan OT-asiantuntijat pystyvät auttamaan asiakkaitamme IACS:ään ja OT:hen liittyvissä kysymyksissä kyberturvallisuudesta vaatimustenmukaisuuteen ja konsultointiin.  

Operatiivinen teknologia (OT) koostuu laitteistoista ja ohjelmistoista, jotka havaitsevat tai aiheuttavat operatiivista toimintaa fyysisten prosessien suoran valvonnan ja/tai ohjauksen kautta laitteiden, järjestelmien ja tekniikan avulla. Operatiivista teknologiaa esiintyy useissa teollisesti suuntautuneissa ympäristöissä, kuten kriittisessä infrastruktuurissa ja tehtaissa. Joitakin esimerkkejä OT-järjestelmistä ovat: PLC, SCADA-järjestelmät sekä kiinteistönhallintajärjestelmät. Kun tämä tekniikka ja tietojen hyödyntäminen kehittyvät ja lähentyvät muita tekniikoita, OT-turvallisuudesta on tulossa yhä tärkeämpää. 

Siinä missä kyberturvallisuus otetaan usein huomioon IT-ympäristöjä suunniteltaessa, muun muassa tiedon arkaluonteisuuden ja suoran Internet-yhteyden vuoksi, tämä pätee paljon vähemmän OT-ympäristöihin. Aiemmin operatiivinen teknologia oli usein erillään muista järjestelmistä ja internetistä, mikä vähensi kyberturvallisuuden merkitystä. Digitalisaation ja kasvavan tiedonvaihdon tarpeen vuoksi OT- ja IT-maailmat ovat kuitenkin yhä enemmän yhteydessä toisiinsa. Näiden ympäristöjen linkittäminen tuo mukanaan uusia riskejä, jotka vaikuttavat koko organisaation digitaaliseen häiriönsietokykyyn. Näiden ratkaiseminen edellyttää OT-alueen tuntemusta sekä syvällistä kyberturvallisuusosaamista. 

Asiantuntemuksemme 

Me Kiwalla pystymme opastamaan yritystäsi erilaisissa OT-turvallisuuteen liittyvissä huolenaiheissa. Kyberturvallisuuden asiantuntemuksemme sekä testaus-, tarkastus- ja sertifiointiosaamisemme ansiosta antaa meille hyvät valmiudet auttavat organisaatioita inventoimaan, arvioimaan, sertifioimaan ja ylläpitämään digitaalista turvallisuuttasi. 

IEC 62443 -sertifiointi: Kyberturvallisuus teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (IACS) 

Digitalisaatio ja esineiden internet (IoT) tarjoavat suuria mahdollisuuksia valmistavalle teollisuudelle. Jos niitä ei kuitenkaan ole suojattu asianmukaisesti, ne voivat aiheuttaa haavoittuvuutta, mikä johtaa tietoverkkorikollisuuteen ja hakkereiden hyökkäyksiin. Tämä voi vahingoittaa vakavasti päivittäistä toimintaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta.