Toimintamme koronavirustilanteessa

koronavirus_toiminta_koronavirustilanne

Asiakkaidemme, oman henkilöstömme ja koko yhteiskunnan turvallisuus sekä palvelukykymme varmistaminen ovat Kiwa Inspectalle erittäin tärkeitä ja huolehdimme niistä kaikin keinoin. Seuraamme koronaviruksen aiheuttamaan poikkeuksellisesta tilannetta ja viranomaisten antamia ohjeita ja päivitämme toimintatapojamme niiden mukaan tarvittaessa päivittäin.

 

Asiakaspalvelumme

Palvelemme asiakkaitamme turvallisuudesta tinkimättä mahdollisimman normaalisti, noudattamalla varovaisuutta, turvaetäisyyksiä ja hyvää käsihygieniaa, sekä käyttämällä tarvittavia suojaimia.

Huomioimme tilannetta esimerkiksi seuraavasti:

  • Jätämme kättelyt väliin ja huolehdimme käsihygieniasta tarkasti.
  • Tutkimustehtävissä noudatamme erityistä varovaisuutta. Emme esimerkiksi mene huoneistoihin, joiden mahdollisesti paikalla olevat asukkaat ovat sairaita.
  • Huomioimme kaikki asiakaskohtaisesti annetut ohjeistukset.
  • Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa myös etäyhteyksien avulla. Voimme järjestää kokouksia sekä useampia koulutuksia ja arviointeja etäyhteyksin.

Ensisijainen tavoitteemme on asiakkaan toiminnan turvallisuus, käytettävyys ja kannattavuus. Varmistamme, että tilat, laitteet, projektit ja prosessit täyttävät kaikki laki-, laatu-, turvallisuus tai ympäristövaatimukset. Työskentelemme tänäkin päivänä yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstömme

Viruksen leviämisen vähentämiseksi ja estämiseksi olemme ohjeistaneet henkilöstöämme monin eri tavoin. Vältämme tarpeettomia kontakteja, huolehdimme turvaetäisyyksistä kohtaamisissamme ja kannustamme etäkokouspalveluihin aina, kun se on mahdollista. Ulkomaan matkojen jälkeen noudatamme viranomaisten suositusten mukaisesti 14 päivän omaehtoista karanteenia. Lievienkin sairastumisoireiden ilmetessä jäämme kotiin. Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimiin sekä noudattamaan viranomaisten antamia kasvomaskisuosituksia.

Poikkeustilanteet

Mahdolliset poissaolot hoidamme normaalien sijaisjärjestelyjen mukaisesti. Mikäli koronaviruksen leviämisen estämiseksi määrätään uusia toimenpiteitä, noudatamme niitä. Viestimme poikkeusjärjestelyistä asiakas- ja kohdekohtaisesti.

Tilanteen johtaminen

Kiwa Inspecta Suomen johtoryhmän tavoitteena on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus sekä henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuus. Johtoryhmä seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä sekä ohjeistuksia, ja päättää henkilöstömme paikallisesta ohjeistuksesta sekä menettelytavoista.

 

Toivomme, että saamme hyvällä yhteistyöllä sovittua tarvittavista poikkeusjärjestelyistä, jotta tehtävämme yhteiskunnan turvallisuuden lisäämiseksi sekä asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuuden varmistamiseksi onnistuvat.