Puolueettomuus ja riippumattomuus

Kiwa on ehdottoman riippumaton, eikä se ole osallisena valmistuksessa, kaupassa tai muussa toiminnassa, joka saattaisi vaarantaa puolueettomuuttamme. Ymmärrämme Kiwassa objektiivisuuden ja puolueettomuuden ratkaisevan merkityksen vaatimustenmukaisuusarvioinneissa. Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa tuottamiimme päätöksiin ja tuloksiin. Analysoimme toimintaamme säännöllisesti tunnistaaksemme mahdolliset eturistiriidat ja varmistaaksemme objektiivisen ja puolueettoman toiminnan. Lisäksi Kiwaa arvioivat läpinäkyvästi useat akkreditointielimet, jotka ovat ulkopuolisten organisaatioiden auditoimia ja valtion elinten hyväksymiä.

Puolueettomuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Perustamme työmme tulokset aina työkohdetta koskeviin vaatimuksiin, laadukkaisiin menetelmiin ja päteviin asiantuntijoihin. Riippumattomuudelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset tarkastus- ja sertifiointitoiminnassa, joita ohjaamme alan standardien mukaisilla, akkreditoiduilla toimintajärjestelmillä. Ulkopuolinen riippumaton taho on arvioinut pääosan Kiwa Inspectan tarkastus-, testaus- ja sertifiointitoiminnasta. Siksi meillä on edellytykset toimia puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena, asiakkaidemme tarpeita kunnioittaen.

Tarkastus- ja sertifiointitoiminnan kokonaistaloudellisuutta, markkinakelpoisuutta, luvanmukaisuutta ja henkilöstökehitystä seurataan yllä mainitun lisäksi tähän tarkoitukseen perustettujen, erillisten juridisten yhtiöiden kautta (Inspecta Tarkastus Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy). Tarkastus- ja sertifiointitoimeksiannoissa varmistamme aina sen, että asiantuntijamme voivat suorittaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti.

Myös testaus- ja mittauspalvelumme sekä konsultoivat asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat luonteeltaan ylläkuvatun mukaisia. Koska näiden palvelujen tuottamia tietoja arvioidaan osassa tarkastus- ja sertifiointitoimeksiantoja, valvomme jatkuvasti johtoryhmätasolla sitä, että operatiivisen toimintamme johtamismalli takaa tarkastus- ja sertifiointitoiminnan riippumattomuusriskien hallinnan.

Kaikki toimintamme tähtää siihen, että asiakkaidemme toiminta ja tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset, olipa kyseessä arvioitavan kohteen kunto tai käyttövarmuus, laatu tai turvallisuus, ympäristö- tai markkinakelpoisuus. Näin ollen on tulostemme puolueettomuus ja riippumattomuus osa liiketoimintamalliamme. Arvostamme kaikkea asiasta saamaamme palautetta, koska se pitää meidät valppaina.