Puolueettomuus ja riippumattomuus

Kiwa Inspectan kaikkea toimintaa ohjaa puolueettomuus. Perustamme työmme tulokset aina työkohdetta koskeviin vaatimuksiin, laadukkaisiin menetelmiin ja päteviin asiantuntijoihin. Riippumattomuudelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset tarkastus- ja sertifiointitoiminnassa, joita ohjaamme alan standardien mukaisilla, akkreditoiduilla toimintajärjestelmillä.

Tarkastus- ja sertifiointitoiminnan kokonaistaloudellisuutta, markkinakelpoisuutta, luvanmukaisuutta ja henkilöstökehitystä seurataan yllämainitun lisäksi tähän tarkoitukseen perustettujen, erillisten juridisten yhtiöiden kautta (Inspecta Tarkastus Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy). Tarkastus- ja sertifiointitoimeksiannoissa varmistamme aina sen, että asiantuntijamme voivat suorittaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti.

Myös testaus- ja mittauspalvelumme sekä konsultoivat asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat luonteeltaan ylläkuvatun mukaisia. Koska näiden palvelujen tuottamia tietoja arvioidaan osassa tarkastus- ja sertifiointitoimeksiantoja, valvomme jatkuvasti johtoryhmätasolla sitä, että operatiivisen toimintamme johtamismalli takaa tarkastus- ja sertifiointitoiminnan riippumattomuusriskien hallinnan.

Kaikki toimintamme tähtää siihen, että asiakkaidemme toiminta ja tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset, olipa kyseessä arvioitavan kohteen kunto tai käyttövarmuus, laatu tai turvallisuus, ympäristö- tai markkinakelpoisuus. Näin ollen on tulostemme puolueettomuus ja riippumattomuus osa liiketoimintamalliamme. Arvostamme kaikkea asiasta saamaamme palautetta, koska se pitää meidät valppaina.