Kunnonvalvontahenkilöstö

Rekisterinpitäjä

Inspecta Sertifiointi Oy, henkilösertifiointi
PL 530 (Robert Huberin tie 2), 01511 Vantaa, p. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Myöhänen, PL 530, 01511 Vantaa, p. 010 521 600, heikki.myohanen@kiwa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn perusteena ovat värähtelyanalysoijien ja voiteluhuoltohenkilöiden pätevyysrekisterin edellyttämien yhteystietojen ja pätevyystietojen rekisteröinti. Käsittelyn tarkoitus on pätevyysrekisterin ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn henkilön nimi, syntymäaika, työnantajatiedot, rekisteröintihakemuksiin liittyvät tiedot ja pätevyystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröinnin hakijalta eli henkilöltä itseltään ja/tai hänen työnantajaltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Värähtelyanalysoijien ja voiteluhuoltohenkilöiden rekisteristä julkaistaan vain pätevyysalue ja voimassaolotiedot.

Sertifiointielin voi pyynnöstä vahvistaa yksittäisen rekisteröinnin voimassaolon riittävän yksilöivän kysymyksen perusteella.

Muita tietoja ei luovuteta.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ylläpidetä manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.