Viestintärekisteri

Rekisterinpitäjä

Inspecta Oy, PL 1000, 00581 Helsinki, p. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Peltola, myynti- ja markkinointijohtaja, PL 1000, 00581 Helsinki, +358 40 869 7856, timo.peltola@kiwa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu Kiwa Inspectan palveluista tiedottamiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Rekisteriin merkitään ne tiedot, joita tarvitaan Inspectan viestittäessä tulevista avoimista koulutuksista, tapahtumista, uusista palveluista ja muista uutisista.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, yritys/organisaatio, tehtävänimike, sähköpostisoite, postiosoite, asiakasta kiinnostavat palvelut, datalähde, toimiala, avatut uutiskirjeviestit ja klikatut uutiskirjeartikkelit, markkinointilupa, uutiskirjelistalta poistuminen. Lisäksi rekisterin tietoihin on lisätty Apsis One -markkinointijärjestelmällä hankittuja tietoja henkilön liikkeistä websivuillamme (kiwa.com ja tarkastusmaailma.fi), sivulatauksista, lomakkeisiin täytetyistä tiedoista (esim. opaslataus, tapahtumailmoittautuminen) ja tehdyistä tilauksista sekä tekstiviestitse saaduista asiakastiedoista. 

Henkilörekisterin tietoja säilytetään 10 vuotta, ellei tietoja tarvita palvelun tuottamiseksi esimerkiksi sopimuksen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat uutiskirjeen tilauslomake www-sivuilla, asiakasrekisteri ja koulutusrekisteri, joihin tiedot on saatu rekisteröidyiltä henkilöiltä tai asiakassopimuksen myötä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Sähköpostiosoitteita voidaan käyttää kohdentamaan digitaalista markkinointia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot säilötään Iso-Britanniassa. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei synny rekisteristä.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot ovat palvelun tarjoajan Apsis Finland Oy:n palvelimilla, joiden vartioinnista, valvonnasta ja salauksesta yritys on ilmoittanut sopimuksessaan. Inspectassa sähköisen järjestelmän käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde Inspecta Group Oy:n tai sen tytäryhtiön kanssa. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jotka annetaan hänen käyttöönsä työsuhteen ajaksi. Käyttäjätunnukseen liitettyjen käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä organisaatiossa. Käyttöoikeuksia ohjaa ns. minimitiedon periaate ja niiden käyttöä sekä tarvetta tarkkaillaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttötunnus muutetaan sellaiseen muotoon, ettei käyttäjä pysty sitä enää hyödyntämään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu sähköpostin alalaidassa olevan linkin kautta, jolla voi kieltää sähköpostiviestinnän tai kirjallisena sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.