Web-sivulta kerättävät henkilötiedot

Web-sivuilta kerättävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä

Inspecta Oy, PL 1000, 00581 Helsinki, p. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Suominen, PL 1000, 00581 Helsinki, +358 400 853 806, tuomas.suominen@kiwa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.

Rekisterin tietosisältö

  • Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä www.inspecta.fi –internetsivuilla.
  • Inspectan sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset.
  • Edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden evästeiden avulla keräämät tiedot. Evästeitä ovat Google Analytics, Facebook Pixel, Linkedin, JavaScript ja sähköpostimarkkinoinnin evästeet.

Linkedin-eväste

Käytämme LinkedIn-sivuston tarjoamaan evästettä, jolla pyrimme seuraamaan LinkedIn-sivustolta saapuvien sivuston käyttäjien toimintaa. Linkedin-eväste kerää IP-osoitteen lisäksi tietoa sivustolla käytetystä ajasta ja sivukatseluista. Eväste säilyy 6 kuukautta internetselaimessa ja käyttäjä pystyy poistamaan sen milloin vain käytöstä.

Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla sivujen käyttöä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Inspecta ei luovuta asiakastietoja muiden kuin sen omistamien yritysten tai emoyhtiön käyttöön. Inspecta voi kuitenkin käyttää ulkoista palveluntarjoajaa tuottamaan ja tulkitsemaan websivujen analytiikkaa. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä.
Henkilörekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti  sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@inspecta.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@inspecta.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@inspecta.com.