Web-sivuilta kerättävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä

Inspecta Oy, PL 1000, 00581 Helsinki, p. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Peltola, myynti- ja markkinointijohtaja, PL 1000, 00581 Helsinki, +358 40 869 7856, timo.peltola@kiwa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.

Rekisterin tietosisältö

  • Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä www.kiwa.com ja tarkastusmaailma.fi –internetsivuilla.
  • Lomakkeilla kerättävä tieto kuten ilmoittautumiset, aineistolataukset, yhteydenottopyynnöt, tarjouspyynnöt.
  • Sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset.
  • Edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden evästeiden avulla keräämät tiedot. Evästeitä ovat Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn, JavaScript, Salesforce ja sähköpostimarkkinoinnin evästeet.

Evästeet

Analytiikkaevästeet

Käytämme Google Analyticsin, Google Optimizen ja Hotjarin evästeitä. Keräämme näillä evästeillä dataa ymmärtääksemme, miten käytät verkkosivujamme. Käytämme dataa verkkosivujemme parantamiseen ja säilytämme evästeitä vuoden.

Google Analytics -evästeet

Käytämme Googlen tarjoamaa Google Analytics –evästettä, joka mahdollistaa websivujen kävijäseurannan ja raportoinnin. Googlen on mahdollista tarjota tätä tietoa viranomaisille, jos yrityksellä on siihen lain määräämä velvollisuus. Tähän Kiwalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia ja emme ole antaneet Googlelle valtuuksia siirtää tietoja muille kolmansille osapuolille.

Google kerää tietoja nimettömästi, anonymisoiden tietoa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Google Analytics ei säilö IP-osoitettasi. Tiedot siirretään ja varastoidaan Googlen servereillä Yhdysvalloissa. Google noudattaa toiminnassaan Safe Harbor –periaatteita ja se on liittynyt Amerikan kauppavaltuuston Safe Harbor –ohjelmaan. Tämä tarkoittaa riittävää tietojen säilytysten suojausta.

Google Optimize

Käytämme Google Optimizea testaamiseen, käyttöliittymän optimointiin ja verkkosivustomme sisällön parantamiseen.

Hotjar

Hotjar on konversio-optimointityökalu, jonka avulla saamme käsityksen verkkosivustomme kävijöiden käyttäytymisestä. Tiedot tallennetaan ja suojataan Hotjarin palvelimilla Irlannissa, eikä niitä jaeta kolmansien osapuolten kanssa.

Facebook-seurantapikseli

Facebookin pikseli on sivustollemme asennettu seurantakoodi eli eväste, joka auttaa meitä keräämään tietoja verkkosivujemme kävijöistä, varsinkin Facebook-markkinointiamme parantaaksemme. Pikseli seuraa kävijöiden liikkeitä sivustolla ja voimme tätä dataa käyttäen kohdistaa markkinointiamme henkilöille, jotka olivat kiinnostuneita sivuston palveluista. Lisätietoa evästeen toiminnasta: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153

LinkedIn-seurantapikseli

LinkedIn-palveluntarjoajan pikseli on sivustollemme asennettu Javascript-koodi, jolla seuraamme sivuston kävijöiden toimintaa. Se auttaa varsinkin LinkedIn-markkinointiamme parantamisessa. Pikseli kerää kävijädataa LinkedIn-mainonnastamme websivuille siirtyvistä henkilöistä. Lisätietoa evästeen toiminnasta: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521

Twitter-seurantapikseli

Twitter-palveluntarjoajan pikseli on sivustollemme asennettu koodi, jolla seuraamme sivuston kävijöiden toimintaa. Se auttaa Twitter-markkinointiamme parantamisessa. Pikseli kerää esimerkiksi kävijädataa Twitter-mainonnastamme websivuille siirtyvistä henkilöistä.

Apsis One -seurantaskripti

Apsis One on Kiwan käyttämä markkinointijärjestelmä. Apsis-seurantaskripti kerää tietoja websivuilla vierailevien liikkeistä sivuilla. Seuranta auttaa meitä suunnittelemaan tarkempaa markkinointiviestintää niin uutiskirjesovelluksessamme kuin websivuillammekin.

Salesforce-seurantaskripti

Kiwa käyttää Salesforce Account Engagement markkinoinnin automaatiojärjestelmää. Seurantaskripti kerää tietoja websivuilla vierailevien liikkeistä sivuilla. Seuranta auttaa meitä kohdeitamaan markkinointiamme paremmin ja suunnittelemaan tarkempaa markkinointiviestintää. Lisätietoja: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Leadoo

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Inspecta Oy ei luovuta asiakastietoja muiden kuin sen omistamien yritysten tai emoyhtiön käyttöön. Inspecta voi kuitenkin käyttää ulkoista palveluntarjoajaa tuottamaan ja tulkitsemaan websivujen analytiikkaa. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä.
Henkilörekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti  sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.