Kaivosvastuujärjestelmän todentaminen ja sertifiointi

Kaivosvastuujärjestelmä-Kiwa-960x560.jpg

Kestävä kaivostoiminta kattaa koko elinkaaren malminetsinnästä kaivosten sulkemiseen ja jälkiseurantaan. Kaivosvastuujärjestelmä ja sen todentaminen koostuu yhteisistä toimintaperiaatteista sekä arviointityökalusta. Sitoutuneet yhtiöt arvioivat toimintaa ja kehittävä sitä. Todentaminen varmistaa, että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden suorittama itsearviointi on johdonmukainen ja että kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt ja sidosryhmät voivat luottaa arvioinnin tuloksiin.

Jokainen hyvä yritys haluaa varmistaa kilpailukyvyn ja vastata asiakkaiden laatuvaatimuksiin. Tuotteiden, palveluiden, henkilöstön ja prosessien on noudatettava kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat turvallisuutta, tehokkuutta, valvontaa ja kestävyyttä. Kiwan sertifiointipalvelut auttavat sinua juuri tässä.