Laitteistojen käyttö- ja kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus-Kiwa.jpg

Laitteiden sekä laitteistojen kunnossapito ja säännölliset tarkastukset ylläpitävät luotettavaa ja turvallista tuotantoprosessia. Osa laitteistojen tarkastuksista on lakisääteisiä, mutta iso osa tarkastuksista ja elinikäarvioista on vapaaehtoisia ja jäävät siten laitteistojen kunnosta vastaavan henkilön tai omistajan aktiivisuuden ja ammattitaidon varaan. Kemikaaliturvallisuuteen liittyy paljon erilaisia velvoitteita niin säilytykseen, varastointiin, merkitsemiseen, riskien hallintaan, varautumiseen vaara- ja poikkeustilanteisiin, työohjeisiin tai suojavarusteisiin. Kiwan asiantuntijat osaavat nähdä kokonaisuuden ja tarvittaessa auttavat tarkastusten suunnittelussa ja toteutuksesta. Sähköiset palvelumme helpottavat koko laitekannan hallintaa sekä tarjoavat ratkaisuja laatujärjestelmän mukaisiin raportointeihin ja rekisterien ylläpitoon kuten kemikaali- ja koulutusrekisterit.