Käyttöturvallisuus

Kiwa-Inspecta-käyttöturvallisuus-teollisuus-960x770.jpg

Tuotantolaitoksen käytönaikaiseen turvallisuuteen kuuluu mm. erilaiset lakisääteiset tarkastukset niin kiinteistölle kuin tuotantolaitteistolle, henkilöstön turvallisuuskoulutuksia tai vaikkapa eliniänhallinnan palveluita, jotka tukevat toiminnan turvallisuuden lisäksi myös taloudellisia tavoitteita. Kiwan asiantuntijat osaavat nähdä kokonaisuuden ja tarvittaessa auttavat esimerkiksi tarkastusten suunnittelussa sekä tarkastusraporttien ylläpidossa.

Käyttöturvallisuuden palvelumme