Vastuullisuus ja kestävä kehitys

FI_rakentaminen_vastuullisuus_kestava_kehitys

Rakentamisessa edellytetään vastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Vastuullisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu. Vaatimuksia vastuulliselle toiminnalle asettavat ympäröivä yhteiskunta ja yrityksen asiakkaat. 

Palvelut ja koulutukset