1 marraskuuta 2016

Automaatio ja digitekniikka tulevat tarkastuksiin

Mitä tarkastusmenetelmiä Inspectan asiakkaat käyttävät nyt, mitä halutaan seuraavaksi?

Sjöman Nosturit Oy tarjoaa ammattitaitoista nostopalvelua ympäri Suomen

Huoltopäällikkö Olli Kovanen, Sjöman Nosturit Oy:

Nostokaluston normaalit vuositarkastukset ovat tarkastustoimintamme perusta. Minulla ja kollegallani on tarkastussertifikaatit voimassa, mutta vuositarkastukset ovat lainkin mukaan ulkopuolisen tarkastajan heiniä. Suurimmalla rasituksella ovat nosturien puomit ja tukijalat. Ne käydään vuositarkastuksissa tarkasti läpi. Jos silmämääräisessä tarkastuksessa ilmenee jotain, tehdään magneettijauhetarkastus, sitten mennään ultraääni- tai röntgenkuvaukseen.

Digiröntgenkuvausta olemme hyödyntäneet jo monta vuotta. Puomien 10-vuotistarkastuksissa on päästy siihen, ettei puomeja ole enää tarvinnut purkaa turhan takia. Inspectan röntgentarkastajat ovat juosseet täällä aika paljon.

Autonosturikalusto on pysynyt aikalailla entisellään, joten tarkastusmenetelmiksi on vakiintunut vakiosetti. Jos tulevaisuudessa vielä nostovaijerien tarkastukseen löytyy joku hyvä ratkaisu, niin sellainen kiinnostaisi. Tiedän, että tähän on kehitteillä automaattisia menetelmiä. Jos ne saadaan toimimaan hyvin autonosturihommassa, kokeilemme mielellämme.

Itse olen ollut 30 vuotta firmassa, mutta yhteistyömme Inspectan kanssa oli alkanut jo ennen sitä. Olemme olleet äärettömän tyytyväisiä, tarkastaja on saatu paikalle aina kun tarvitaan ja lausunnot syntyvät ripeästi.

Helen on yksi maan suurimmista energia-alan yrityksistä. Helen myy sähköä eri puolille Suomea sekä kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä Helsinkiin.

Ryhmäpäällikkö Juha Viuhko, Helen Oy:

20-henkistä prosessi- ja konekunnon hallinta -ryhmäämme työllistävät eniten voimalaitosten painelaitteet, kattilat ja putkistot. Ne ovat turvallisuuden kannalta kriittisimpiä, paineet ja lämpötilat ovat korkeita. Toinen painopiste on voimalaitosten käyttövarmuuden kannalta tärkeät komponentit, turbiinit ja erilaiset säiliöt, joiden häiriöt aiheuttaisivat laitoksen alasajon. Inspectan asiantuntemusta hyödynnämme vuosihuolloissa sekä tarkastuksissa, joihin meillä ei ole omaa laitteistoa tai henkilöresursseja.

Voimalaitosympäristössä tehdään tarkastuksia lähes kaikilla tekniikoilla. Esimerkiksi kattiloiden keittoputkia on aiemmin tarkastettu pistokoemaisesti perinteisellä ultraäänellä, nyt käytämme Inspectan T-SCAN-menetelmää, joka skannaa putkien paksuudet automaattisesti. Kaikki mittausdata saadaan talteen ja saamme käyttöömme kartan, josta näkyvät putkien mahdolliset ohenemat.

Digiröntgenkuvaus on teknologia, jonka käyttö tarkastuksissa lisääntyy jatkuvasti. Nykyisin käytämme sitä lähinnä korroosiokuvauksiin, mutta tulevaisuudessa varmasti myös kattiloissa ja muissa paineenalaisissa osissa.

Tulevaisuudessa haluaisimme saada kaiken mahdollisen tarkastusdatan talteen. Esimerkiksi höyryturbiinin siipikiekkojen vaiheistettu ultraäänitarkastus tehdään vielä käsipelillä, jolloin mittausdatan laatu riippuu tarkastuksen suorittajasta. Olisi hienoa, jos sen voisi automatisoida niin, että data saataisiin talteen. Näin voisimme seuraavan tarkastuksen tullen verrata, mitä sinä aikana turbiinissa on tapahtunut.

Vieremällä toimiva Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Yhtiö suunnittelee, testaa ja valmistaa kaikki tuotteidensa avainkomponentit itse.

Hitsauskoordinaattori Jarmo Kortelainen, Ponsse Oyj:

Kun toimitamme vuosittain satoja koneita ympäri maailmaa, kannattaa tuotteiden kestävyyteen panostaa alusta alkaen. Olemme mukana jo aivan tuotekehityksen alkuvaiheessa suunnittelemassa kriittiset tuoterakenteet niin, että niille pystytään tekemään tarvittavat tarkastukset. Esimerkiksi ultraäänitarkastus vaatii tietyt luoksepäästävyydet hitsausliitoksiin. Digiröntgenkuvaus on menetelmä, jota me käytämme paljon tuotekehityksessä, varsinkin kun käytössä on uusia materiaaleja tai liitosmuotoja.

Tehtaalla käytettävistä menetelmistä tärkein on silmämääräinen tarkastus. Sen tekee asiaan koulutettu hitsaajamme ennen hitsausta, hitsauksen aikana ja hitsauksen jälkeen. Kriittisille komponenteille tekee systemaattisen magneettijauhe- ja ultraäänitarkastuksen oma hitsauslaadun tarkastajamme.

Tulevaisuudessa automaatio lisääntyy. Jo nyt robotit hitsaavat yli puolet meillä kuluvasta hitsauslangasta. Se on varmasti ensimmäinen kohde, missä myös tarkastustoimintaa aletaan automatisoida jo lähivuosina. Myös digitaaliröntgenin käyttö varmasti lisääntyy. Meille se on ollut suurin askel tarkastusmenetelmien kehityksessä pitkään aikaan: nopea, erittäin monipuolinen ja tarkka menetelmä.

Olemme tehneet Inspectan kanssa vuosikausia tiivistä yhteistyötä NDT-tarkastuksissa. Kriittisten kohteiden tarkastuksissa ulkopuolisen tahon puolueeton arvio on tärkeä.

Teksti: Petja Partanen