20 kesäkuuta 2016

Betoninlujaa osaamista

Inspectan sertifioinnit auttavat Rudusta varmistamaan betonituotteiden huippulaadun.

Rudus Oy on johtava kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Yhtiön tuotteisiin kuuluvat muun muassa valmisbetoni, betonituotteet, kiviainekset ja kierrätystuotteet. Rudus on Inspectan pitkäaikainen asiakas, ja Inspecta on myöntänyt yhtiölle noin 150 erilaista tuotesertifikaattia.

Kantavien betonirakenteiden rakentaminen sekä valmisbetonin valmistus on Suomessa viranomaisten säätelemää toimintaa. Betonirakenteiden kantavuuden, turvallisuuden ja pitkäikäisyyden varmistamisessa niin pakolliset kuin vapaaehtoiset sertifioinnit ovat olennaisen tärkeitä.

Laadun merkki

Valmisbetonin valmistuksessa rakenteiden kelpoisuus osoitetaan viranomaiselle ns. varmennustodistuksella. Viranomaisvaatimusten lisäksi betonirakentamiseen liittyy kuitenkin myös muita hyvään rakentamisen laatuun liittyviä seikkoja, jotka menevät pidemmälle kuin varmennustodistuksen vaatimukset. Näitä sertifioidaan valmisbetonissa kotimaisella FI-merkillä.

"Varmennustodistus takaa, että tuotteet täyttävät viranomaisvaatimukset, mutta se ei vielä vastaa sitä laatutasoa, johon asiakkaat ovat tottuneet", kertoo liiketoimintapäällikkö Matti Järvi Inspectalta. "Betonialan yritysten kannattaa korkeaa laatutasoa tavoitellessaan hankkia tuotteilleen myös FI-laatumerkki".

FI-merkki sisältää viranomaisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia, jotka varmentavat korkean laadun sekä tuotteessa että sen valmistuksessa. Merkin sertifiointi kattaa muun muassa valmistuksen työnjohdon pätevyyden sekä valmistuslaitteistojen tiukemmat laatuvaatimukset, esimerkiksi valmistusvaakojen kalibroinnin määrävälein.

Tiukka seula

Toisin kuin monissa muissa rakennustuotteissa, valmisbetonille ei ole yhteiseurooppalaista CE-merkintää, koska valmisbetonille ei ole luotu eurooppalaista yhdenmukaistettua "pakollista" vaatimusstandardia. Suomessa betonirakentamisen laatua säätelee tämän vuoksi kansallinen lainsäädäntö, jonka vaatimusten täyttämiseen tarvitaan varmennustodistus.

"Joskus asiakkaat odottavat, että kaikilla rakennustuotteilla pitäisi olla CE-merkintä, mutta tällainen edellytys ei ole paikkaansa pitävä", Matti Järvi sanoo. "Valmisbetoni ja muun muassa betoniteräkset ovat poikkeuksia tästä säännöstä."

FI-merkin sertifiointitarkastuksissa kiinnitetään huomiota paitsi tehtaan kaluston laatuun ja toimintavarmuuteen, myös henkilöpätevyyksiin sekä säilyvyysasioihin. Raaka-aineiden laatu varmistetaan CE-merkinnöin tai muulla hyväksynnällä. Valmistusprosessia seurataan tarkasti, ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti tarkastusten jälkeen Rudukselle.

"Sertifiointi on aika kokonaisvaltainen kuvio", kertoo Ruduksen kehityspäällikkö Vesa Anttila. "Käymme Inspectan kanssa läpi säännöllisesti oikeastaan kaiken, mikä asiaan liittyy. Tehtaiden tarkastusta tehdään kahdesti vuodessa, ja laatuun liittyviä asioita seurataan hyvinkin yksityiskohtaisesti tarkastuksesta toiseen. Sertifioinneilla on meille merkittävä lisäarvo."

Maassa maan tavalla

Suomessa käytännössä kaikilla betonialan yrityksillä on toiminnastaan sertifioinnit. Kansainvälisillä markkinoilla toiminta voi olla kirjavampaa. Matti Järvi muistelee mieleenpainuvaa sertifiointimatkaa venäläiseen sementtitehtaaseen.

"Olimme matkustaneet vuorokauden tehtaalle ja saavuimme aamulla paikalle. Tehtaan omistaja oli juuri vaihtunut, ja vastassa oli uusi johtaja mustassa nahkatakissaan. Hän ilmoitti aamukahvin äärellä, että sertifiointia ei tarvita, ja että voitte lähteä kotiin."

Johtaja esitti paikallisen sertifiointielimen todistuksen, jossa ilmoitettiin tehtaan tuotteiden täyttävän EU:n CE-merkinnän vaatimukset. "Ongelmana oli vain se, että CE-merkinnän voi myöntää ainoastaan EU:ssa hyväksytty ilmoitettu laitos, eli venäläisellä tarkastuslaitoksella ei ollut toimivaltaa asiaan", Järvi sanoo.

Lyhyen keskustelun jälkeen sertifiointi päästiin kuitenkin toteuttamaan suunnitellusti, ja tehdas pääsi tarkastuksista läpi muutamien toimenpiteiden jälkeen. "Aika tyypillistä", Järvi naurahtaa.

Kevennystä kalibrointiin

FI- ja CE-sertifiointien lisäksi betoniyritykset voivat hyötyä muistakin Inspectan palveluista. Esimerkiksi Inspecta Tarkastus Oy:n tekemät valmistusvaakojen kalibroinnit helpottavat merkittävästi valmistajan työtä.

"Enää ei tarvitse kantaa vaakatasolle tuhansien kilojen punnuksia annosteluvaa'an kalibroimiseksi", Matti Järvi sanoo. "Kalibrointi voidaan tehdä Inspectan mukanaan tuomilla hydraulisella veto- tai puristuslaitteella ja voima-antureilla. Nämä kulkevat laukussa, toisin kuin tonnien painoiset punnukset."

Teksti: Thomas Freundlich

FI- ja CE-sertifioinnit

Puolueeton sertifiointi on hyvä keino varmistaa tuotteiden laatu ja turvallisuus sekä osoittaa niiden vaatimustenmukaisuus. FI-merkki on tuotteen tai materiaalin turvallisuutta ja laatua osoittava sertifiointimerkki.

Tyypillisesti FI-merkkiä käytetään rakennustuotteissa kuten betoni-, teräs- ja puutuotteissa, mutta Inspecta voi myöntää FI-merkin myös monille muille tuotteille, kuten kuormalavoille, grillihiilille tai autojen ruosteenestokäsittelyille. Osalle tuotteista sertifiointi perustuu viranomaismääräyksiin, mutta monille tuotteille sertifiointi on vapaaehtoista.

FI-merkki

  • Auttaa erottamaan laadukkaat tuotteet ja luotettavat toimittajat
  • Auttaa vähentämään reklamaatioita ja niiden kustannuksia
  • Osoittaa tuotteen täyttävän viranomaisvaatimuksien lisäksi myös hyvään rakentamistapaan liittyvät vaatimukset

Rakennustuotteiden CE-merkintä on eurooppalainen menettely, jolla osoitetaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella, vertailukelpoisella tavalla. CE-merkintä on ensisijainen tapa osoittaa tuotteen täyttävän viranomaisvaatimukset, ja se on pakollinen EU-maissa silloin, kun tuotteelle on laadittu yhdenmukaistettu EN-tuotestandardi.

Rakennustuotteelta, jolla on korkeat turvallisuusvaatimukset, CE-merkintä edellyttää ilmoitetun sertifiointilaitoksen sertifiointia. Inspecta toimii ilmoitettuna laitoksena ja myöntää CE-merkinnässä tarvittavia sertifikaatteja. CE-merkintä takaa siinä ilmoitettujen ominaisuuksien täyttymisen, mutta ei huomioi esimerkiksi kaikkia oleellisia rakennuskohteen laatuvaatimuksia. Siksi CE-merkintää kannattaa täydentää vapaaehtoisella tuotesertifioinnilla. CE-merkinnän päälle Inspecta voi myöntää myös FI-laatumerkin.

CE-merkintä

  • Varmistaa tuotteiden täyttävän CE-merkissä ilmoitetut ominaisuudet
  • Helpottaa kansainvälistä kauppaa, edistää kilpailukykyä ja varmistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU- ja ETA-markkinoilla