20 kesäkuuta 2018

Drone-tutkimus selvittää hankalien paikkojen kunnon

Drone-tutkimus tarkastaa vaivatta sellaiset paikat, joihin ei muuten ole helppoa päästä. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeat rakennukset, sillat ja vesitornit, mutta myös hyvin ahtaat paikat, kuten putket ja säiliöt. Aikaa ja rahaa säästyy, kun julkisivu- ja rakennetutkimuksiin ei tarvita nosturiautoja ja monia henkilöitä.

Drone on pieni, miehittämätön ja kauko-ohjattava ilma-alus, jolla on monta eri nimitystä: nelikopteri, lennokki, drooni, kuvauskopteri jne. Viime mainittu nimi paljastaa olennaisen tiedon dronen tutkimuskäytöstä.

- Droneen voi kiinnittää kameran tai kameroita, joiden avulla voidaan tutkia erilaisia pintoja ja rakenteita. Korkearesoluutioinen kamera löytää rakenteiden ongelmat tehokkaasti, selvittää Kiwa Inspectan rakennetun ympäristön toimialan Etelä-Suomen aluepäällikkö Terhi Hirvikorpi.

Kuvien perusteella voidaan myös löytää ne kohdat, joita on syytä tutkia tarkemmin esimerkiksi laboratorionäyttein.

- Dronen ottamista kuvista voidaan rakentaa 3D-malli, joka on kaiken muun tutkimusdatan kanssa myös asiakkaan käytettävissä pilvipalveluna. Tutkimusaineiston ja Kiwa Inspectan asiantuntijoiden analyysin ja suositusten pohjalta asiakas saa hyvän ja monipuolisen kokonaiskuvan kiinteistönsä rakenteiden ja pintojen kunnosta.

Drone-tutkimus päästää tutkijan lähelle kohdetta

Drone-tutkimus on parhaimmillaan muun muassa tornien, siltojen, vesitornien, kattojen, julkisivujen, tuulivoimaloiden ja merimerkkien kunnon selvittämisessä. Dronella päästään vaivattomasti lähelle sellaisia kohteita, jotka ovat aikaisemmin vaatineet erilaisia erikoislaitteistoja ja myös paljon aikaa.

- Korkeiden ja hankalasti saavutettavien paikkojen lisäksi dronea voi käyttää myös ahtaissa paikoissa, esimerkiksi säiliöiden ja putkien sisäpintojen tutkimisessa. Tähän soveltuu hyvin uusi pallomaisen kuoren suojassa oleva drone, joka on meillä käytössä. Suurin dronemme on puolestaan juuri meille räätälöity kahden kameran lennokki, joka sopii erinomaisesti ulkoilmakuvauksiin ja myös tuulisiin paikkoihin. Näiden lisäksi meillä on käytössämme myös drone, joka on ominaisuuksiltaan näiden kahden ääripään väliltä. Kaikille droneille on omat käyttökohteensa, kertoo Kiwa Inspectan drone-tutkimuksien suunnittelussa alusta alkaen mukana ollut Hirvikorpi.

- Jokaisen drone-tutkimuksen kohdalla toimintatapamme on sama: asiakkaan tarpeet selvitetään ensin huolellisesti, drone laitetaan autoon ja dronen lennätykseen perehtynyt tutkija lähetetään kohteeseen. Jos tutkimuspaikka on alueella, jossa on rajoituksia lennokeiden käytölle, voi lentoluvan hankkiminen kestää päivästä muutamaan viikkoon.

Drone-tutkimus ei riko pintoja tai rakenteita

Drone-tutkimus riittää joissain tapauksissa aivan sellaisenaan kertomaan kaiken olennaisen kohteesta, jolloin sen lisäksi ei tarvitse tehdä enää muita tutkimuksia. Drone-tutkimus yhdistetään kuitenkin usein muihin rakenteiden ja pintojen tutkimuksiin. Näitä ovat muut pintoja rikkomattomat NDT-tutkimusmenetelmät (Non Destructive Testing), jotka perustuvat esimerkiksi ultraääneen, tutka-aaltotekniikkaan, sähkömagneettiseen induktioon ja digitaaliseen radiografiaan. Lisäksi käytössä on myös esimerkiksi timanttiporaus, jonka avulla rakenteesta saadut näytteet voidaan analysoida Kiwan Inspectan omassa laboratoriossa.

- Drone-tutkimus on nopea ja kustannustehokas. Sen tilaajat ovat useimmiten isännöitsijöitä, kiinteistöpäälliköitä tai muita rakenteen kunnosta vastaavia tahoja. Dronet tuovat kiinteistöjen tutkimukseen ja tarkastamiseen myös lisää turvallisuutta. Tutkijoiden – ja tutkimuksesta kiinnostuneiden asiakkaiden - ei tarvitse mennä itse fyysisesti korkeisiin tai ahtaisiin paikkoihin, vaan drone laitetaan tekemään tämä vaarallinen ja likainen työ, huomauttaa Hirvikorpi

Teksti: Kai Tarkka