23 toukokuuta 2023

Energiatehokkuutta systemaattisesti

energiatehokkuus_kiwa_690x278.jpg
 
Energiatehokkuusjärjestelmät ovat nousseet lähiaikoina muun muassa energiakriisin vuoksi yhä merkittävämpään asemaan yrityksissä. Vaikeiden aikojen ja suurien muutoksien myötä energiaan liittyvät asiat kuuluvat kaikkien työpöydälle tärkeimpiin prioriteetteihin. Yrityksen energiatehokkuuden kehittämisen vaikuttavuus kasvaa lähivuosina kiristyvien ilmastotavoitteiden ansiosta. Energiatehokkuus tuo yrityksille kilpailuetua ja kustannustehokkuutta. Minusta on mahtavaa olla mukana edistämässä energiatehokkuuden johtamista ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmän kautta.
Yritysten edustajien kanssa keskustellessa energiatehokkuuden kehittämisestä ja sen toteuttamisesta usein nousee esille energiatehokkuuden integrointi eri toimintoihin, johdon sitoutumisen vaikeus ja systemaattisuuden puute.

Energiatehokkuusjärjestelmän kautta voidaan tehostaa johdon sitoutumista. Energiatehokkuuden kokonaisvaltaisen parantamisen perusedellytyksiä on johdon sitoutumisen tuoma suunnitelmallisuus, tehokkaat toimintatavat sekä seuranta, riittävä resursointi ja tehokas viestintä koko organisaatiossa. Energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä ETJ+ kattaa laajasti eri osa-alueita yrityksen toiminnassa, ja tuo siten yrityksille systemaattisuutta. ETJ+ kattaa johdon vastuun, energiapolitiikan, suunnittelun, järjestelmän toteuttamisen ja toiminnan, arvioinnin sekä johdon katselmuksen. Systemaattisuuden kautta saadaan edelleen parannettua energian tehokasta käyttöä.

Yrityksiä useilta toimialoilta mukana


Energiatehokkuuden johtamisen hankkeeseen lähti kaiken kaikkiaan mukaan 11 yritystä. Mukaan lähteneitä yrityksiä ovat Helsinki Shipyard, Koskisen, Niiralan kulma, Valio, Vantaan Energia, VSV-Energia, LähiTapiola, Neve, Forchem, IKEA ja Tibnor. Lisäksi hankkeessa on mukana ETJ+-järjestelmää jo pidempään käyttäneitä yrityksiä, jotka tuovat esille omia näkemyksiään ja kokemuksiaan järjestelmän käytöstä. ETJ+-konkariyrityksiä ovat PVO, Telia ja ABB. Hankkeessa on mukana myös ETJ+-asiantuntijayritys Kiwa Inspecta. Mielestäni on hienoa, että energiatehokkuuden johtamisen hankkeeseen on lähtenyt mukaan yrityksiä hyvin erilaisilta toimialoilta. Mukana on yrityksiä ympäri Suomea pohjoisesta etelään ja idästä länteen.

Mukaan lähtevistä yrityksistä osa haluaa tehostaa jo olemassa olevaa energiatehokkuuden johtamisjärjestelmää ja osa luo hankkeen aikana johtamisjärjestelmää yritykselle. Kaikkia yrityksiä yhdistää vahva halu ja into kehittää energiatehokkuutta yhä paremmaksi ja se, että yritykset kokevat energiatehokkuuden edistämisen tärkeäksi tekijäksi yrityksessä.

Helsinki Shipyard on erikoistunut vaativaan meriteknologiaan sekä laivanrakennukseen ja sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin Hietalahdessa. Yritys kuuluu teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Koskisen ja Tibnor kuuluvat energiavaltaisen teollisuuden pariin energiatehokkuussopimuksissa. Energiavaltaisen teollisuuden joukossa ovat yritykset, joiden energiankäyttö on vuosittain yli 100 GWh.

Koskisen on kansainvälinen puutuotteiden ja puunjalostuksen erikoisosaaja. Koskisen toimintaa on Järvelässä ja Hirvensalmella. Tibnor on Pohjoismaiden ja Baltian johtava terästen jakelukanava. Forchem toimii mäntyöljyn jalostamisen sekä mäntyöljytutkimuksen ja kehityksen parissa Raumalla. Forchem kuuluu kemianteollisuuden energiatehokkuussopimukseen.

Valio kuuluu elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Valio on suomalainen meijeri ja ruokatalo. Valiolla on Suomessa tuotantolaitoksia 12 paikkakunnalla. Ikea on kansainvälinen tuotemerkki, joka tarjoaa tyylikkäitä ja laadukkaita kodinsisustustuotteita edullisesti kaikkialla maailmassa. Ikea kuuluu kaupan alan energiatehokkuussopimukseen.

Niiralan kulma on Kuopiossa sijaitseva vuokrataloyhtiö. Niiralan kulma kuuluu vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen. LähiTapiola kuuluu vuokra-asuntoyhteisöjen sekä toimialakiinteistöjen energiatehokkuussopimuksien pariin. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 19 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä.

Vakka-Suomen Voima Oy sekä sen tytäryhtiö VSV-Energia, Neve Oy ja Vantaan energia kuuluvat energiantuotannon energiatehokkuussopimukseen.  VSV-Energia sijaitsee Uudessakaupungissa ja kuuluu osana VSV-konserniin, jonka emoyhtiö Vakka-Suomen Voima on. Vakka-Suomen Voima Oy on sähkön siirtoyhtiö ja VSV-energia vastaa kaukolämmön tuotannosta, hankinnasta, siirrosta sekä kaukolämpöön liittyvistä palveluista. Neve Oy Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni. Vantaalla sijaitseva Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, joka tuottaa sähköä ja lämpöä.

PVO, Telia ja ABB ovat mukana hankkeessa kertomassa omia kokemuksia ja vinkkejä ETJ+ hyödyntämisestä energiatehokkuustyössä. PVO on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä ja kuuluu energiantuotannon energiatehokkuussopimukseen. ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. ABB kuuluu teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Telia on monikansallinen teleoperaattori, joka tarjoaa sekä kiinteän verkon että mobiilin tietoliikennepalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Telia kuuluu myös teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Kiwa Inspecta on hankkeessa mukana asiantuntijayrityksenä. Kiwa Inspecta on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksistä.

Monialaisuus on rikkaus ja tuo useita näkökulmia


Yrityksien monialaisuus ja erilaisuus tuo hankkeeseen erilaisia näkökulmia. Erilaisten näkökulmien kautta saamme uudenlaisia ratkaisuja energiatehokkuuden johtamisen kehittämiseen.

Motivan Energiatehokkuuden johtaminen -hankkeessa on tarkoitus jakaa parhaita käytäntöjä energiatehokkuusjärjestelmästä, mutta myös niitä asioita, jotka eivät ole toimineet hyvin, jotta kaikkien ei tarvitse pudota samoihin sudenkuoppiin. Yrityksien energiatehokkuuden suhteen ei olla koskaan valmiita vaan aina voidaan parantaa. Tämä ajatus vie juuri energiatehokkuusjärjestelmän ytimeen eli energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Hankkeen keskeistä sisältöä on energiatehokkuuden itsearviointi sekä hankkeen tapaamiset. Itsearvioinnin kautta yritys käy läpi ETJ+-arviointikysymyksiin perustuen vahvuuksiaan energiatehokkuudessa sekä kehittämiskohteita sekä tunnistaa ETJ+-järjestelmän erilaisia osa-alueita, joita hankkeen aikana kehitetään.

Tapaamisissa keskitytään puimaan ajankohtaisia järjestelmän käyttöön liittyviä vaikeuksia, pohtimaan ratkaisuja yhdessä ja jakamaan oppeja eri osallistuvien yritysten näkökulmista. Näin kasvatetaan ETJ+-osaamista ja luodaan käytännön ohjeita energiatehokkuusjärjestelmän käyttöön ottamiseen.

Motiva järjestää vuosittain useita webinaareja energiatehokkuuden kehittämisestä. ETJ+ energiatehokkuuden johtamisen webinaari järjestetään 8.9. Hankkeen päätöstilaisuus on 19.1.2024. Tilaisuus on avoin kaikille osallistujille.
 
 
Kirjoittaja on Sophia Raivio, joka toimii elinkeinoelämän energiatehokkuuden asiantuntijana Motivassa. Blogikirjoitus on julkaistu alkujaan Motivan nettisivuilla.