22 huhtikuuta 2021

Ennakointia ja kustannussäästöjä elinikätarkastuksilla

elinikatarkastus.jpg

Laitoksen ikääntyessä riski koneiden ja laitteiden alentuneeseen suorituskykyyn, tai jopa vaurioon, kasvaa. Tällöin ajankohtaiseksi kysymykseksi nousee, miten voimme luotettavasti arvioida komponenttien käyttökuntoa ja varautua oikea-aikaisiin korjaus- tai muutostoimenpiteisiin, ja näin säilyttää laitoksen tuotantokyky ja turvallinen käyttö.

Ennakointia, turvallisuutta ja luotettavuutta

Elinikäpalveluiden tavoitteena on tuottaa tarvittavaa tietoa komponentin, laitteen osan tai muun kohteen tämän hetkisen kunnon ja jäljellä olevan käyttöiän arviointiin. Palvelu mahdollistaa kohteen elinkaaren optimoinnin käyttöönotosta korjaussuunnitteluun ja mahdolliseen uusintatarpeeseen.

Elinikätarkastus sisältää tapauskohtaisesti valittavilla NDT-menetelmillä tehtäviä kartoituksia materiaalien vallitsevasta tilasta sekä dimensiomittauksia oksidikalvojen ja ainepaksuuksien selvittämiseksi. Näiden lisäksi teemme tarvittaessa vaurioselvityksiä todentamaan tapahtuneen vaurion syitä joka mahdollistaa vastaavien vaurioiden ehkäisyä tulevaisuudessa.

Tarkastussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa

Jotta elinikätarkastuksista saadaan irti paras mahdollinen hyöty ja tarkastukset kohdentuvat eliniän kannalta kriittisimpiin kohteisiin, tarkastussuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Näin kunnossapitotoimet voidaan kohdentaa ja suorittaa tarpeen vaatiessa, joka on kustannustehokkaampaa kuin säädetyin väliajoin tapahtuva tarkastus.

Riskiperusteisilla tarkastuksilla tarkkuutta turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön

Aikaisempia tarkastustuloksia, erilaisia mittauksia, laitoksen omaa dataa ja kokemusta hyödyntäen on mahdollista arvioida kriittiset komponentit, olosuhteet, indikaattorit sekä toimenpiteet. Näitä tietoja hyödynnetään riskipohjaisessa kunnossapidossa, jolloin tehtävät tarkastukset perustuvat tarkkoihin määritelmiin perinteisen aikataulun sijaan.

Valittujen komponenttien oikea-aikaiset tarkastukset ovat olennainen osa komponenttien kunnon ja jäljellä olevan eliniän arviointia. Arviointia täydentää tieto suunnittelun ja seurannan lämpötiloista, ajotavoista, kuormituksista sekä käytetystä polttoaineesta.

Riskiperustainen tarkastus vaatii enemmän työtä aloitusvaiheessa, mutta hyvän pohjatyön ansiosta työmäärä kevenee pian sen jälkeen. Toimintamallin ansiosta saatavilla tarkennetuilla elinikäarvioilla voidaan parhaiten varmistaa laitoksen toimintaa, välttää tarpeettomia uudistuksia sekä tehdä tarvittavat investoinnit oikeaan aikaan.

Satu Tuurna, Kiwa Inspecta Tuotepäällikkö, teknologiapalvelut

Lue lisätietoja elinikätarkastuksista tästä.

Katso videolta lisätietoa jäljennetarkastuksesta sekä kovuusmittauksesta, jotka ovat osa elinikätarkastuksissa käytettäviä menetelmiä.