31 maaliskuuta 2020

Ensiapuosaaminen ja auttamisrohkeus korostuvat poikkeusoloissa

Jokaisella olisi hyvä olla auttamisrohkeus. Tiukassa tilanteessa osaamisesi ja rohkeutesi saattavat pelastaa työkaverisi hengen. Siksi ensiaputaitojen harjoittelu ja ylläpitäminen ovat tärkeitä myös poikkeustilanteessa.

Punaisen Ristin koulutusohjelmien ensiapukurssit etäopetuksena

Koronavirustilanteesta johtuen kaikki Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaiset kurssit voi poikkeuksellisesti järjestää etäopetuksena. Ensiapukurssin perumisen sijaan kannattaa hyödyntää mahdollisuutta suorittaa kurssit joko kokonaan etäopetuksena tai yhdistelmäkoulutuksena, joka yhdistää verkkokoulutuksen ja lähiopetuksen. Lähikoulutusosuuden voi suorittaa sitten, kun tilanne on normalisoitunut.

Kolme erilaista ensiapukurssien toteutustapaa

Punainen Risti Ensiapu mahdollistaa kolme (3) erilaista tapaa suorittaa ensiapukurssi koronavirustilanteesta johtuvissa poikkeusoloissa. Alla mainitut toteutustavat ovat käytössä 31.7.2020 asti.

  1. Yhdistelmäkoulutus: Verkkokoulutus + lähikoulutus
  2. Verkkokoulutus + lähikoulutus etäopetuksena
  3. Kokonaan etäopetuksena suoritettava ensiapukurssi

Etäopetuksena toteutettavista kursseista saa normaalin pätevyyden

Etäopetuksena toteutettavista ensiapukoulutuksista saa normaalin pätevyyden. Kurssilaisten suoritusmerkintöjen ja osallistumisen varmistamiseksi, myös kurssilaisilla tulee olla kamera todentamassa läsnäolo.

Yhdistelmäkoulutuksen lähikoulutusosuuden voi suorittaa sitten, kun tilanne on normalisoitunut. Suorittamalla verkkokoulutusosuuden, saa henkilö suorittamansa kurssin ehdollisen ensiapupätevyyden kuudeksi (6) kuukaudeksi. Tämän puolen vuoden aikana hänen tulee suorittaa lähikoulutusosuus, jonka suoritettuaan henkilö saa sertifioidun pätevyyden normaalisti seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

 

Tervetuloa ensiapukursseille

Kaikki avoimet Punaisen Ristin kansallisesti hyväksytyt ja sertifioidut ensiapukoulutukset löytyvät ensiaputodistus.fi -sivustolta.